Кам’янка-Бузька ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області інформує!

Дата: 03.02.2021 14:08
Кількість переглядів: 391

 

Правила етичної поведінки в органах ДПСФото без опису

Для побудови правової, демократичної, соціальної держави важливим фактором є зростання значущості діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Визначальним фактором суспільного розвитку є довіра громадян до влади, спроможність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування ефективно та етично виконувати свої посадові обов’язки.

Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції», внутрішніми положеннями та правилами державних органів, а також іншими нормативно-правовими актами встановлено, що державні службовці зобов'язані керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких повноважень правилами етичної поведінки.

В Законі України «Про запобігання корупції», цьому питанню передбачено цілий розділ № VI, який містить в собі наступні правила етичної поведінки, а саме:

 • Пріоритет інтересів;
 • Політична нейтральність;
 • Неупередженість;
 • Компетентність і ефективність;
 • Нерозголошення інформації;
 • Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.

  Частиною 1 статті 65 Закону України «Про державну службу» встановлено що, підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов'язків та інших вимог, встановлених законом, а у відповідності до пункту 2 частини 2 статті 65 цього закону, дисциплінарними проступками є порушення правил етичної поведінки державних службовців.

Слід наголосити, що у Головному управлінні ДПС у Львівській області систематично проходять відповідні заходи на яких наголошується про необхідність дотримання, як правил етичної поведінці при виконанні своїх посадових обов’язків так і виконання вимог спеціального антикорупційного законодавства України.

Що варто знати про Деклараційну кампанію – 2021

Кам’янка-Бузька ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області нагадує, що в Україні розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2020 року.

Громадяни, які зобов’язані подати декларацію, повинні зробити це до 1 травня 2021 року.

Фізичні особи, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, подають декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. 

Декларацію з метою реалізації права на податкову знижку можна подати протягом року - до 31 грудня 2021 року включно.

При декларуванні доходів платник податків може обрати зручний для себе спосіб подання Декларації. Він може зробити це особисто або уповноваженою на це особою; надіслати Декларацію поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; або подати її засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

 

Списання штрафних санкцій і пені по податковому боргу

Кам’янка-Бузька ДПІ Головного управління ДПС  у   Львівській області  інформує, що суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 01 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов'язань у повному обсязі, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу.  

Таке списання здійснюється за заявою платника податків.

Звертаємо увагу, що зазначене не застосовується щодо:

 • великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 ПКУ;
 • осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;
 • осіб, щодо яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;
 • банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
 • осіб, які мають податковий борг з митних платежів;
 • осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

Штрафні санкції і пеня, що підлягають застосуванню та нарахуванню у зв'язку зі сплатою такого податкового боргу, не підлягають застосуванню та нарахуванню, а нараховані підлягають коригуванню до нульових показників.

Про порядок та терміни реєстрації ПРРО

Кам’янка-Бузька ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області нагадує, що під час реєстрації кожному ПРРО фіскальним сервером ДПС (далі – фіскальний сервер) автоматично формується та присвоюється фіскальний номер.  

Фіскальний номер ПРРО становить унікальний числовий порядковий номер реєстраційного запису в Реєстрі ПРРО, відповідно до алгоритму його формування.

Фіскальний номер ПРРО не змінюється у разі перереєстрації ПРРО, внесенні змін у дані про ПРРО і зберігається за ПРРО до дати скасування його реєстрації.

Для реєстрації ПРРО складається Заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-ПРРО (далі – реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО) (J/F 1316602) (додаток 1 до Порядку № 317). Реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів подається до фіскального сервера засобами Електронного кабінету (портального рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (API)) або засобами телекомунікацій.

Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, за результатами якої ПРРО реєструється або формується відмова в реєстрації ПРРО. Про результати обробки реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, суб’єкту господарювання надається або направляється інформація засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій:

- у день отримання реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО, надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного дня);

- не пізніше наступного робочого дня, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО надійшла після 16.00 робочого (операційного дня).

Така інформація направляється у вигляді першої квитанції або першої та другої квитанцій згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами.

 

Звітність, яка не подається у разі призупинення господарської діяльності

Управління електронних сервісів Головного управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями) (далі ? ПКУ) платник податків зобов'язаний за кожний встановлений звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Цей пункт ПКУ застосовується всіма платниками податків, в тому числі і тими, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.

Щодо конкретних видів декларацій та звітів, то є наступні особливості:

декларацію з податку на прибуток підприємств рекомендуємо не подавати у разі відсутності у платника податку на прибуток будь-яких показників за звітний період, які підлягають декларуванню (в т.ч. показників, які мають нульове значення, або підлягають декларуванню у складі фінансової звітності, що подається разом з декларацією);

декларацію з податку на додану вартість рекомендуємо не подавати до контролюючих органів за звітні періоди, в яких не проводилась господарська діяльність та відсутні показники, які підлягають декларуванню (в т.ч. суми від’ємного значення попередніх періодів);

декларацію платника єдиного податку мають право не подавати платники податку, у яких протягом звітного періоду відсутні доходи, що підлягають оподаткуванню єдиним податком (тобто в тому числі і у попередніх звітних періодах цього ж року не було отримано та задекларовано дохід);

звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації рекомендуємо не подавати у разі відсутності будь-яких показників, які підлягають декларуванню (в тому числі показників, які мають нульове значення, або підлягають декларуванню у складі фінансової звітності, що подається разом зі Звітом).

Щодо звіту з єдиного соціального внеску (далі ? ЄВ) (ф. Додаток 4) та форми N 1ДФ, то згідно з п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (із змінами та доповненнями) платниками єдиного внеску зокрема є роботодавці, які і зобов'язані подавати звітність та сплачувати податок.

Отже, у разі якщо особа припинила господарську діяльність та не використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, то обов’язку щодо подання Звіту з ЄВ у такої юридичної особи не виникає.

Аналогічно і розрахунок за ф. N 1ДФ ? якщо доходи фізичним особам у звітному кварталі не виплачувались (або інші грошові кошти, які не підлягають оподаткуванню), то обов'язку подавати цей звіт не виникає.

Слід звернути увагу, що відповідно до п. 49.21 ст. 49 ПКУ платники податків, визначені пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 цього Кодексу, а також платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов'язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Як Ви оцінюєте роботу Кам'янка-Бузької міської ради ?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано