Поліцейський офіцер Кам'янка-Бузької ТГ

 

Адреса поліцейської станції: м.Кам'янка-Бузька, вул. Шевченка,135.

Робочий день з 9:00 до 18:00 ( у випадку надзвичайних ситуацій на зв'язку цілодобово).

 

Поліцейський офіцер громади (ПОГ) – це офіцер Національної поліції України, який живе та працює у певній територіальній громаді.

Закріплення ПОГ за територіальною громадою здійснюється організаційно-розпорядчим документом РУП, РВП ГУНП з урахуванням розподілу поліцейських дільниць.

Напрямками діяльності ПОГ є:

 - забезпеченням належної взаємодії з мешканцями громади, трудовими колективами організацій та установ, громадськими формуваннями на території обслуговування на засадах партнерства згідно принципу «Community police»;

- реагування на звернення громадян, надання їм всебічної допомоги;

- участь у первинному зборі матеріалів перевірки за кримінальними правопорушеннями;

- підвищення довіри населення та авторитету поліці

- здійснення профілактичної та превентивної діяльності спрямованої на запобігання вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень на території громади, у тому числі серед дітей;

- виявлення причин та умов, що призводять до вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень на території громади, ужиття у межах компетенції заходів для їх усунення;

- у випадках визначених законом, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про застосування адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання;

- доставляння у випадках і порядку, визначених законом, затримання осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які винили адміністративне правопорушення;

- ужиття всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я, а також особам, які постраждали від торгівлі людьми;

- ужиття заходів щодо запобігання та протидії вчиненню домашнього насильства;      

- забезпечення безпеки дорожнього руху та правил благоустрою на території обслуговування;

- забезпечення дотримання правил дозвільної системи на території обслуговування; 

- отримання від населення інформації, що сприятиме розкриттю учинених на дільниці правопорушень;

- участь у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;  

- виконання інших повноважень, виключно у межах чинного законодавства, відповідно до ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» (крім п. 6, 20). 

 

У випадку тимчасової відсутності ПОГ на службі – його обов’язки виконує ПОГ з сусідньої поліцейської дільниці у межах території обслуговування територіального підрозділу, або дільничний офіцер поліції, визначений керівництвом підрозділу за погодженням із заступником начальника ГУНП (куратором підрозділів патрульної поліції).

 

Завдання та обов’язки:

ПОГ постійно вивчає та аналізує обстановку на території обслуговування (поліцейській дільниці).

ПОГ зобов’язаний виконувати службові функції на закріпленій за ним поліцейській дільниці в однострої з табельною вогнепальною зброєю, засобами зв’язку та спецзасобами.

Повинен знати:

територію обслуговування, її особливості, систему доріг, розташування й режим роботи підприємств, установ та організацій усіх форм власності, баз, складів, інших місць збереження товарно-матеріальних цінностей, а також об’єктів дозвільної системи, аптеки, інші місця збереження наркотичних засобів та психотропних речовин, місця стоянок транспортних засобів, а в сільській місцевості – усі населені пункти, фермерські господарства, лісові масиви, заготівельні та переробні організації, місця зберігання і переробки врожаю культур, які містять наркотичні речовини;

населення, характер його зайнятості, етнічний склад, місцеві звичаї, традиції та культуру;

кількість скоєних на поліцейській дільниці кримінальних правопорушень, обставини, які призводять до їх скоєння, осіб, поведінка яких контролюється працівниками поліції, прикмети осіб, що підозрюються у скоєні або скоїли такі правопорушення, викрадених речей та транспортних засобів, які перебувають у розшуку;

місця концентрації осіб, схильних до скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень;

сили та засоби, які залучаються до охорони публічного порядку на поліцейській дільниці;

Виявляє та бере на облік осіб, які підлягають профілактичному впливу, на підставі та в порядку, встановленому законодавством України
(ст. 26. ч.1. п1 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 При виявленні кримінальних, та адміністративних правопорушень вживає заходів щодо їх припинення та усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального чи адміністративного правопорушення. (ст.23 ч.1 п.4 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 Затримувати і доставляти до поліцейської станції або територіального органу поліції осіб, на підставах, у порядку та на строки, визначені Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також іншими законами України (ст.37 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 При встановленні розшукуваних осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, інформує ініціатора розшуку та уживає заходів щодо їх затримання та доставлення до органу поліції(Ст.23 ч.1  п.7 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 Складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення на громадян, які вчинили адміністративні правопорушення, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законодавством заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (Ст.23 ч.1 п.8 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 У відповідності до законодавства ініціювати встановлення адміністративного нагляду особам, звільненим з місць позбавлення волі.

 Уживати до осіб, які вчинили домашнє насильство заходів, передбачених статтею 10 Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”.

             У межах визначеної компетенції здійснює контроль за додержанням вимог законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі.

               Здійснює контроль за дотриманням фізичними особами спеціальних правил і порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів до них у сфері забезпечення дозвільної системи.

               Координує свої дії з ГРПП щодо застосування превентивних заходів стосовно осіб, які схильні до вчинення правопорушень, та/або перебувають на профілактичних обліках поліції. За погодженням з начальником СРПП відділу, відділення поліції залучає ГРПП для надання допомоги при затриманні та доставлянні осіб, які вчинили правопорушення та в інших необхідних випадках.

              Готує до органів державної влади та місцевого самоврядування, громадським організаціям, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи пропозиції щодо:

усунення причин та умов, які призводять до вчинення правопорушень;

ужиття заходів з метою попередження домашнього насильства, надання соціальної допомоги сім’ям, що опинилися в складних життєвих обставинах;

створення громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону та/або призупинення (припинення) діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку, які неналежним чином виконують свої обов’язки.

       При виявленні на території поліцейської дільниці інших порушень, реагування на які не належить до компетенції поліції, інформувати про це органи державної влади та місцевого самоврядування.

          Проводити превентивну роботу серед населення з метою формування в свідомості громадян, особливо молоді, правової культури та негативного ставлення до суспільно небезпечних явищ.

  Вживати всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я (ст.23 ч.1 п.14 ЗУ «Про Національну поліцію»).

               Незалежно від місцезнаходження і часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій зобов’язаний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції (ст.23 ч.2 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 За необхідності здійснює прийом населення на дільниці або іншому визначеному місці. Для всебічного та більш повного вирішення порушених у зверненнях питань залучає органи місцевого самоврядування (за їх згодою). Усі звернення під час особистого прийому громадян реєструються відповідно до встановленого порядку ведення єдиного обліку в органах поліції.

 З метою забезпечення належного публічного порядку, превенції правопорушень ПОГ вживає таких заходів:

взаємодіє з головами громад, активом громадськості, керівниками сільськогосподарських підприємств, навчальних та культурних закладів з питань забезпечення правопорядку, превенції правопорушень;

за участю представників органів місцевого самоврядування проводить превентивну роботу серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, населення, щомісяця звітує на загальних зборах громад щодо стану правопорядку в населених пунктах, з метою удосконалення організації превентивної роботи, формування у свідомості людей, особливо молоді, правової культури, негативного ставлення до суспільно небезпечних явищ, підняття престижу ПОГ та поліції в цілому серед громадян;

у взаємодії із представниками громад та громадськими організаціями здійснює роботу з попередження правопорушень стосовно осіб, які потребують соціальної, правової та іншої допомоги. З цією метою налагоджує взаємодію з органами соціального забезпечення, опікунськими радами органів місцевого самоврядування, благодійними організаціями, вносить пропозиції про закріплення за самотніми особами літнього віку опікунів, організацію шефства над ними та вжиття інших заходів з метою зміцнення їх соціальної захищеності;

у межах компетенції проводить превентивні заходи з протидії нелегальній міграції;

разом з ГРПП та членами громадських формувань з охорони громадського порядку систематично проводить відпрацювання території поліцейської дільниці з метою виявлення місць незаконного посіву снотворного маку чи конопель, місць зберігання і переробки врожаю цих культур, які містять наркотичні речовини;

уживає заходів для попередження, виявлення фактів виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення, реалізації самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього виробництва;

проводить превентивну роботу з учасниками дорожнього руху;

вносить пропозиції головам громад щодо усунення причин та умов, які призводять до вчинення правопорушень.

            Має право:

 Уживати заходи реагування на усі правопорушення.

 Вимагати від особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у випадках визначених Законом (ст.32 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 Опитувати особу, якщо існує достатньо підстав вважати, що вона володіє інформацією, необхідною для виконання поліцейських повноважень. Для опитування може запросити особу до поліцейського приміщення                  (ст.33 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 Проводити поверхневу перевірку осіб, у випадках і в порядку передбачених Законом (ст.34 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 Зупиняти транспортні засоби у випадках і порядку, передбаченому чинним законодавством та Правилами дорожнього руху (ст.35 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 Обмежувати доступ громадянам на визначену територію і вимагати від осіб залишити визначену територію на певний строк, якщо це необхідно для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони життя і здоров’я людей, для  збереження та фіксації слідів правопорушення (ст.36 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 Обмежувати пересування особи чи транспортного засобу або фактичного  володіння річчю у випадках та порядку, передбаченого чинним законодавством (ст.37 ЗУ «Про Національну поліцію»). 

 Доставляти до поліцейської станції, органів поліції суду та прокуратури, у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення (ст.23 п.9 ЗУ «Про Національну поліцію», КУпАП).

 Входити безперешкодно в будь-який час доби до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених судом обмежень (ст.31 п.10 ЗУ «Про Національну поліцію» ).

 Проникати до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду в невідкладних випадках, прямо визначених Законом.                   (ЗУНП ст.38), а також для припинення вчинюваного акту домашнього насильства, у разі безпосередньої небезпеки для життя чи здоров’я постраждалої особи (ст. 10 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»).

Забороняється входити на територію і в приміщення посольств, консульств, місій іноземних держав, а також до приміщень іноземних громадян, які користуються дипломатичним імунітетом.

 Перевіряти дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ в порядку визначеному Міністерством внутрішніх справ (ст.39 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 Застосовувати технічні прилади та технічні засоби, що мають функцію фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, згідно чинного законодавства (ст.40 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 У визначених Законом випадках здійснювати поліцейське піклування  (ст.33 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 Виносити термінові заборонні приписи особам, які вчиняють домашнє насильство (ст. 10 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»).

 Під час виконання поліцейських повноважень користується безоплатно всіма видами громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі та транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення) (п.6, ч.10, ст.62 ЗУ «Про Національну поліцію»).

 Застосовувати інші превентивні заходи та заходи примусу в порядку, установленому Законом України “Про Національну поліцію”.

          Відповідальність:

        Результати службової діяльності ПОГ оцінюються за рівнем довіри населення, згідно ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію».

     За невиконання або неналежне виконання посадових інструкцій, порушення службової дисципліни або Правил внутрішнього трудового розпорядку, спричинення матеріального збитку тощо – несе відповідальність згідно вимог чинного законодавства.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Як Ви оцінюєте роботу Кам'янка-Бузької міської ради ?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано