ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ м. КАМ’ЯНКА-БУЗЬКА

Додаток №1

до рішення міської ради

від 23.04.2013 р. №14

ПРАВИЛА  БЛАГОУСТРОЮ  м. КАМ’ЯНКА-БУЗЬКА

 

РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила благоустрою м. Кам’янка-Бузька (далі – Правила) розроблені з метою забезпечення в місті сталого розвитку – гармонійного поєднання економічного, соціального та екологічного напрямків, а також на підставі вимог Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”,  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рекламу», «Про об»єднання  співвласників багатоквартирного будинку», Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Дія цих Правил поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців, громадян та інших  юридичних осіб.

1.3. Комплексний благоустрій спрямований на поліпшення  санітарно – технічного стану прибудинкових, прилеглих та закріплених територій, покращення  естетичного вигляду фасадів будівель.

Визначення термінів :

аварійна ситуація – стан потенційно небезпечного об’єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятих межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом;

аварія – раптова подія, така як потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об’єкта), яка призводить до негайної та/або наступної загрози для життя та здоров’я людей, довкілля, матеріальних цінностей на території підприємства та/або за його межами;

благоустрій міста — комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста  з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

заходи з благоустрою міста  — роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

вулично-дорожна мережа — призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

територія — сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах міста;

прилегла територія  в межах об’єкта господарювання  визначається:

- зі сторони вулиці по всій його довжині,  в ширину в межах тротуару. З інших сторін – при наявності забудови – до середини розриву між ними, а при відсутності забудови – на відстані 15м. В окремих випадках прилегла територія визначається рішенням виконавчого комітету за мотивованим клопотанням суб’єкта господарювання.

- для окремо розміщених об’єктів – по периметру 15м;

прибудинкова (надана) територія – територія встановлена проектом забудови або державним актом землекористування навколо будівлі, яка призначена для її обслуговування та  пов’язаних  з нею господарських і технічних споруд;

закріплена територія – визначена в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування;

утримання в належному стані території — використання її за призначенням відповідно до генерального плану, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

тверді побутові відходи (ТПВ) – відходи, що утворюються в процесі життя і
діяльності   людини, які накопичуються в житлових будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торгівельних та інших закладах (предмети вжитку, сміття, опале листя, відходи від прибирання та поточного ремонту квартир, макулатура, скло, метал, полімерні матеріали) і не мають подальшого використання за місцем їх утворення;

великогабаритні ТПВ  -  тверді побутові  відходи,   розміри   яких перевищують  50 x 50 x50 сантиметрів( старі меблі, зношені холодильники, пральні машини, комп’ютери та інші побутові прилади, стовбури та гілля дерев, інше),  що не дає змоги розмістити їх  у контейнерах об’ємом до 1,1куб. метра;

ремонтні відходи  – залишки речовин,  матеріалів,  предметів, виробів,  що утворилися під час проведення  у  житловому  будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності   централізованого  водопостачання  та  каналізації  і зберігаються у вигрібних ямах;

громадський інспектор  у сфері житлово-комунального господарства – особа, яка виконує роботу на безоплатній основі без зарахування її до штату управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;

суб’єкти у сфері благоустрою – учасники відносин у сфері благоустрою міста, а саме органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості, суб’єкти підприємницької діяльності, органи самоорганізації населення, будинкові комітети, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, громадяни;

балансоутримувач ( власник) – юридична або фізична особа, які за договором або іншим нормативним документом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та їх утримання.

зелені насадження – це деревна, чагарникова квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

Прийняті рішення щодо благоустрою  є обов’язковими для виконання, розміщеними на території міста підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

До об’єктів благоустрою міста належать :

- території загального користування:

а) парки (гідропарки, регіонально-ландшафтні парки, лісопарки, парки культури та відпочинку, буферні зелені зони, елементи регіональної екологічної мережі міста, фації,об´єкти-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні),   рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики та інші;

б) пам’ятки культурної та історичної спадщини (пам’ятники та пам’ятні знаки, скульптурні композиції);

в) майдани, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

д) пляжі та переправи;

е) кладовища, окремі поховання;

є) інші території загального користування;

- прибудинкові, прилеглі та закріплені території;

- будівлі та споруди;

 

Елементами благоустрою є:

1. покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок, огорожі відповідно до діючих норм і стандартів;

2. зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3. будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів (в т.ч. урни, контейнери для відходів, сміттєкамери, контейнерні майданчики);

4. засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5. технічні засоби регулювання дорожнього руху, в т.ч. дорожні знаки;

6. шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

7. будівлі та споруди системи інженерного призначення;

8. комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

9. обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

10. обладнання місць для громадських транспортних засобів;

11. малі архітектурні форми;

12. громадські вбиральні;

13. інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

 

 

 

РОЗДІЛ  2. ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  БЛАГОУСТРОЮ  МІСТА

 2.1. Повноваження міської  ради:

-  затверджує правила благоустрою територій  міста, місцеві програми та заходи благоустрою, забезпечує їх виконання ;

- рішенням виконавчого комітету закріплює території за підприємствами, установами, організаціями  незалежно від форми власності для проведення заходів з благоустрою;

- організовує забезпечення на території міста  чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

-   визначає  місця  для куріння ;

- здійснює  контроль за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо;

- організовує виділення земельної ділянки під кладовище та облаштовує її згідно з санітарними правилами влаштування і утримання кладовищ;

- визначає місця стоянок транспортних засобів на об’єктах благоустрою міста, графіки роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, терміни проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою;

- затверджує  правила утримання собак, котів, хижих тварин та здійснює контроль за їх утриманням та визначає місця для вигулу домашніх тварин;

- виконує роботи з регулювання чисельності безпритульних тварин;

-   розробляє схему санітарного очищення  міста;

- організовує виділення земельної ділянки під полігон  та облаштовує його згідно з санітарно-гігієнічними вимогами, у відповідності до  чинного законодавства;

-   організовує визначення ділянок під короткострокове зберігання твердих побутових відходів для подальшого транспортування на сміттєзвалище (полігон ТПВ);

-   визначає та облаштовує місця захоронення трупів тварин та птиці;

- інформує  населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- регулярно проводить просвітницькі заходи, в тому числі через місцеві засоби масової інформації, з метою ознайомлення населення з вимогами нормативно-правових документів;

- залучає на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою міста;

- залучає до робіт з благоустрою міста  засуджених та адміністративно – покараних осіб для відбування призначеного покарання чи адміністративного стягнення у виді громадських робіт.

2.2. Індикатори виконання вимог Правил благоустрою:

-          двомісячник благоустрою;

-          загальноміські толоки;

-          щотижневий санітарний день;

-          діяльність громадських організацій та інспекторів;

-          відновлення та впорядкування стільникової екологічної мережі міста;

2.3. Права та обов’язки  органів самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (їх асоціацій):

2.3.1. Органи самоорганізації населення та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків мають право:

- вносити в установленому порядку на розгляд структурним підрозділам Кам’янка-Бузької міської ради пропозиції з питань благоустрою міста;

- організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою міста;

- здійснювати громадський контроль за дотриманням правил благоустрою на території міста;

- надавати пропозиції щодо забудови мікрорайонів;

- інформувати у складі відповідних міських громадських рад територіальну громаду про здійснення заходів із благоустрою міста;

- готувати матеріали на розгляд адміністративної комісії щодо притягнення винних осіб в порушенні Правил благоустрою до адміністративної відповідальності;

- вирішувати інші питання у сфері благоустрою.

2.3.2. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (їх асоціацій), яким передано на баланс житлові будинки та  органи самоорганізації населення зобов’язані забезпечити:

- прибирання прибудинкової, прилеглої або закріпленої до житлової будівлі території по периметру  земельної ділянки, в ширину – до середини вулиць чи площ власними силами до моменту укладання угоди зі спеціалізованою організацією;

- укладання угоди зі спеціалізованою організацією на вивезення твердих побутових відходів;

- встановлення контейнерів для відходів на спеціально облаштованих майданчиках із зручним під’їздом для спецавтотранспорту на прибудинковій території ;

- забезпечити сортування ресурсних відходів;

- очистку покрівель від снігу і зняття льодових бурульок із дахів та ринв;

- утримання в належному санітарно-технічному стані фасад житлової будівлі, огорожу, будинкові ліхтарі, номерні знаки; трансформаторні  підстанції, скульптури, пам’ятники, пам’ятні дошки, тощо.

2.4.Обов’язки та права громадян:

Обов’язки :

- дотримуватися правил благоустрою м. Кам’янка-Бузька ;

-  утримувати прибудинкові території в належному стані власними силами або згідно укладеної угоди зі спеціалізованою організацією;

- не порушувати  права  і  законні інтереси інших суб’єктів у сфері  благоустрою міста;

-    дотримуватись  правил  утримання та поводження з домашніми тваринами;

-    проводити захоронення трупів тварин та птиці у спеціально визначених міською радою та облаштованих для цього місцях або здавати їх спеціалізованому підприємству на утилізацію;

- відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

- дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, пожежної і газової безпеки, санітарних норм і правил;

- використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і підсобних приміщень та технічного обладнання;

- не захаращувати сходові клітки,  колясочні, ліфтові шахти, горища, підвали та інші допоміжні приміщення будинку, підтримувати чистоту і порядок в ньому.

Права :

- користуватись об’єктами благоустрою міста;

- вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою  міста;

- на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території міста, мікрорайону, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків,  площ, вулиць, кладовищ, братських  могил, обладнанні дитячих  і  спортивних  майданчиків,  ремонті  шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

- забезпечувати благоустрій земельних ділянок, належних їм на праві власності та користування.

2.5. Громадянам забороняється:

-  вивозити і вивантажувати у не відведених для цього місцях тверді побутові відходи, великогабаритні та ремонтні відходи, рослинні рештки, тощо;

- засмічувати недопалками, лушпинням від насіння, паперовими обгортками  та іншими відходами територію  міста;

- зберігати в приміщеннях житлових будинків вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини і предмети;

- палити тютюнові вироби в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць у відповідності до вимог Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”.

- самовільно, без дозволу власника (балансоутримувача), висаджувати, підрізати, вирубувати дерева, кущі, облаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам;

-    складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами
погоджених з балансоутримувачем майданчиків та самостійно їх вивозити;

-    порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, інші об’єкти благоустрою міста;

-    паркувати транспорт на зелених зонах;

-    самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі, тощо;

-    спалювати суху природну рослинність або її залишки та будь-які інші відходи;

-    розміщувати оголошення на стінах та дверях будинків, ліфтах та інших споруд, павільйонів, опорах зовнішнього електроосвітлення та контактної мережі, деревах, тощо
та встановлювати рекламу  без отриманого дозволу відповідного підрозділу міської ради;

-    проводити всі види будівельних і монтажних робіт без відповідного дозволу;

-    робити написи (графіті) на тротуарах, стінах будинків та інших споруд, огорожах  чи

інших місцях без відповідного дозволу  встановленого зразка;

-    влаштовувати стоянки (паркування) автомобілів, тракторів,мотоциклів, мопедів, скутерів та інших транспортних засобів у не відведених для цього місцях;

-    утримувати собак і котів без реєстрації  у місцях, заборонених відповідними
правилами, вигулювати їх у не відведених для цього місцях без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку);

-    утримувати на балконах і лоджіях тварин, птицю і бджіл;

-    порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів
благоустрою міста;

- захаращувати місця загального користування, балкони, лоджії, сушки предметами і  матеріалами,  які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд (створюють візуальне забруднення території).

- здійснювати несанкціоноване  підключення до інженерних мереж;

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

- самовільно встановлювати засоби організації дорожнього руху без відповідних погоджень.

- без дозволу балансоутримувача будівлі встановлювати засоби зв’язку (радіо,- телеантени, тощо);

- ремонтувати, мити та заправляти автомобілі,трактори, мотоцикли, мопеди, скутери та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях (дворах), тротуарах, парках і скверах на берегах річок та водойм, зелених зонах і територіях зелених насаджень;

У разі  незабезпечення належного санітарного утримання прилеглої території, балансоутримувач будинку (будівлі, споруди…) здійснює вказані роботи за власний рахунок з подальшим відшкодуванням понесених витрат.

2.6.  Участь  громадських організацій у виконанні правил благоустрою

Громадські об’єднання, професійні спілки, релігійні організації, тощо беруть участь у виконанні правил благоустрою шляхом реалізації своїх прав та обов’язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством та здійснення контролю за їх виконанням, а також надають пропозиції щодо внесення змін до цих правил.

2.7. Права підприємств, установ та організацій,  незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців:

- брати  участь  у  розробленні, обговоренні  правил та заходів з благоустрою;

-     вимагати припинення  робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою міста;

-     вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо
невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх
майну та майну юридичної особи.

2.8. Обов’язки   підприємств,   установ   та   організацій,  незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців:

-  утримувати прибудинкові території в належному стані власними силами або згідно укладеної угоди зі спеціалізованою організацією;

- укласти договір на виконання робіт з санітарного прибирання прилеглої та закріпленої території зі спеціалізованою організацією;

- пріоритетом для санітарного утримання  прибудинкових, прилеглих та закріплених територій вважати територію, яка є більшою за площею;

- укласти договір щодо надання послуг із збирання та вивезення побутових відходів зі спеціалізованою організацією у разі відсутності такого договору;

- підтримувати в належному стані зовнішній вигляд об’єкта підприємницької діяльності  (фасад будівлі,  прилеглу територію), засоби зовнішнього оформлення (вивіски, трафарети та інше) ;

- встановити урни для сміття;

- не залишати без нагляду автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах, що заважають руху спеціалізованого автотранспорту (швидка медична допомога, пожежна, прибиральна техніка, тощо), а також не створювати незручності для мешканців, влаштовуючи  стоянки службового транспорту (паркування) на прибудинкових територіях;

- не здійснювати миття транспорту на території міста (прибудинкових та закріплених територіях, водоймах,тощо),  крім спеціально відведених місць (авто мийки*);

-  підтримувати в належному стані зовнішній вигляд об’єкта підприємницької діяльності  (фасад будівлі,  прилеглу територію), засоби зовнішнього оформлення (вивіски, трафарети та інше), ліквідовувати написи «графіті» за власний рахунок;

-  оформляти дозволи на проведення земляних та ремонтно-будівельних робіт ( в т.ч. аварійних земляних робіт) на території міста згідно «Положення про виконання земляних та ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з використанням міських територій»;

- у випадку руйнування елементів міського благоустрою, заподіяного суб’єктом господарювання, роботи з відновлення проводити за власний рахунок та в установлені терміни;

-  усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах)
наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в
установленому порядку;

-  не вивішувати дорожні знаки без погодження з Державною автомобільною інспекцією;

-  проводити згідно з планами, затвердженими органами місцевого самоврядування,   інвентаризацію та   паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин);

-  у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися
відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати
заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов
функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

-  не допускати винесення автотранспортом ґрунту, бруду на шляхи, прибудинкові території;

-  при транспортуванні вантажів автотранспортники, вантажовідправники і вантажоутримувачі повинні  вжити заходів для запобігання розпилення або випадання вантажів та сипучих матеріалів, розробляти та затверджувати в установленому порядку транспортні схеми завезення будівельних матеріалів та будівельні майданчики. Перевезення негабаритних вантажів здійснювати при одержані дозволу у відповідному підрозділі міської ради;

-    відшкодовувати збитки та іншу шкоду,  завдану  ними  внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених  законодавством  України;

-    забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих їм на правах
власності, користування, оренди, тощо;

-    утримувати в належному санітарно-технічному стані території навколо рекламних щитів шляхом прибирання від сміття (залишків паперу, тощо), що падають (злітають, відокремлюються) з таких об’єктів через спеціалізовані підприємства на умовах договору або власними силами;

- забороняється самовільно встановлювати засоби організації дорожнього руху без відповідних погоджень;

- забороняється самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

- забороняється в охоронній зоні комунікацій розміщувати малі архітектурні форми, висаджувати дерева, кущі, складувати будівельні матеріали, тощо;

- розташовувати на території об’єктів благоустрою тимчасові споруди торговельного та побутового призначення виключно за погодженням із відповідними виконавчими органами міської ради;

унеможливити  нанесення написів «графіті» на фасаді будівлі в межах об’єкта, застосувавши спеціальні засоби захисту поверхонь:

- у випадку не виконання даних вимог, ліквідовувати написи «графіті» власними силами, «при спричиненні руйнування або знищення асфальтобетонного покриття дороги чи тротуару від проведення господарської діяльності прилеглої території до місця об’єкта господарювання зобов’язані провести відповідні ремонтні роботи або відшкодувати збитки.

РОЗДІЛ 3.  ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ.

         Імперативом поводження з побутовими відходами (ПВ) в м.Кам’янка-Бузька є перехід від унітарної до планово-регулярної системи з обов’язковим сортуванням ресурсних відходів.

3.1.Порядок збирання, вивезення (транспортування), утилізації, знешкодження та захоронення  побутових відходів:

3.1.1 Виробники відходів – підприємства,   установи   та   організацій,  незалежно від форми власності, фізичні особи – підприємці, громадяни та інші юридичні особи зобов’язані:

-  дотримуватись вимог чинного законодавства України в сфері поводження з відходами та цих Правил;

- укладати зі спеціалізованими підприємствами (юридичними особами) договори на вивезення побутових відходів та своєчасно вносити у встановленому порядку плату за надання послуг;

- укладати угоди на видалення відходів з сміттєвих урн зі спеціалізованим підприємством;

- запобігати змішуванню ПВ з вуличним зметом та відходами зеленого господарства.

- завантажувати в контейнерні ємкості побутові та ресурсні відходи відповідно до їх призначення;

- запобігати знищенню контейнерів та їх місця розміщення.

- запобігати завантаженню контейнерних ємкостей будівельними відходами, великогабаритними предметами, листям, снігом, льодом, а також відходами, що можуть псувати контейнер і спецавтотранспорт;

- підготувати великогабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження автотранспортного засобу до стану, можливого для вивезення;

- збирати окремо токсичні та шкідливі відходи (медикаменти, акумулятори, гальванічні елементи, фарби, розчинники, лаки, клеї, кислоти, луги, засоби захисту рослин і дерев’яних виробів, люмінесцентні трубки, термометри та інший брухт, який містить ртуть, фтор-, хлор-дифеніл- утримуючі компресорні олії, хладони, фреони,олії та забруднені оліями відходи, конденсатори і т.д.) та своєчасно передавати спеціалізованим організаціям для утилізації.

3.1.2. Суб’єкти господарювання у сфері поводження з побутовими відходами (перевізники ПВ) зобов’язані:

- здійснювати перевезення  побутових  відходів  спеціально   обладнаними   для   цього   транспортними    засобами, що унеможливлюють їх розвіювання,  розсипання,  розливання  та  розпилення, а   також забезпечують  зручність  під  час їх завантаження та вивантаження.
Під  час  перевезення  небезпечних  відходів  у  складі  побутових необхідно  забезпечити збереження їх цілісності та унеможливити їх руйнування та змішування між собою та з іншими видами відходів.

- інформувати населення та балансоутримувача про графік перевезення побутових відходів.

- визначати кількість контейнерів для зберігання побутових відходів за  чисельністю  населення,  що  ними  користується,  та нормами надання послуг з вивезення  побутових  відходів.  Сумарний об’єм   контейнерів  для  зберігання  побутових  відходів  повинен
перевищувати фактичний об’єм їх утворення на 25 відсотків.

- вивозити побутові відходи для  забезпечення  шумового  комфорту населення   не раніше ніж о 7 годині і не пізніше  ніж  о  23  годині,  при  цьому  рівні  шуму  не  повинні перевищувати гігієнічних нормативів для відповідного часу доби.

- проводити перевезення великогабаритних  і  ремонтних відходів необхідно у міру  їх  утворення,  але  не  рідше  одного  разу  на тиждень.

3.1.3.  Вимоги до місць розташування контейнерів для побутових  та ресурсних відходів:

- місце розміщення контейнерів побутових відходів є невід’ємною частиною прибудинкової території будинку і балансоутримувач зобов’язаний здійснювати його належне санітарно-технічне утримання незалежно від розташування та забезпечити вільний проїзд спецавтотранспорту;

- для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів мають бути обладнані спеціальні майданчики згідно із санітарними нормами. Розмір майданчиків повинен бути розрахований на встановлення необхідної кількості контейнерів у відповідності до  диференційованих норм накопичення побутових і ресурсних відходів.

- забороняється розміщувати контейнери в  межах червоних ліній вулиць та доріг;

- у випадку порушення графіку видалення відходів, прибирання майданчика проводиться перевізником ПВ;

- спірні питання   щодо   місць   розміщення   контейнерів  для зберігання побутових відходів  на  території  присадибної  ділянки розглядаються  у  порядку  вирішення  земельних  спорів  згідно з законодавством.
У виняткових випадках в районах забудови,  що склалася, де немає можливості дотримання відстаней,  зазначених у пункті 2.8 «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»,  місця  розташування  контейнерних   майданчиків встановлюються   комісією  за  участю  посадових  осіб  спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури  і  державної санітарно-епідеміологічної    служби,    а   також   представників балансоутримувача будинку  та органу  самоорганізації населення.

РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЙ

4.1. Період осінньо-зимового утримання встановлюється з 15 жовтня до 15 квітня.

Прибирання міських територій в осінньо-зимовий період прибирається 2 рази на добу: ранкове – до 8.00 год.; денне – з 14.00 год. По мірі потреби (снігопад, ожеледиця, святкові дні, тощо) відповідальне підприємство зобов’язане забезпечити додаткове прибирання.

У зимовий період необхідно забезпечити вільне пересування пішоходів та транспорту, шляхом своєчасного очищення вулиць та доріг від снігу та обробки їх протиожеледними засобами. Для механізованого прибирання проводити підгортання обробленого технічною сумішшю снігу у вали, з врахуванням ширини вулиці .

Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних переходах, на зупинках громадського транспорту, в місцях в’їзду в двори, на внутрішньоквартальній  території та  на штучних спорудах.

Роботи з прибирання снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають магістральні вулиці, тротуари, пішохідні переходи, підходи до під’їздів житлових будинків, територію зупинок громадського транспорту.

Забороняється скидати сніг та сколений лід з тротуару на проїжджу частину вулиці.

Необхідно проводити першочергові роботи з очищення снігу на маршрутах руху громадського транспорту.

Під час ожеледиці необхідно посипати піском або технічною сумішшю без застосування хлоридів тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки громадського транспорту, спуски.

Проводити вигортання необробленого технічною сумішшю снігу на придорожню зелену смугу, в разі її відсутності – створення валів на краю тротуару.

Вивозити сніг необхідно на спеціально визначені місця.

Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами.

Власники приватних будинковолодінь до моменту укладання угоди зі спеціалізованою організацією на санітарне утримання прилеглої території в межах свого будинковолодіння (тротуар, зелену зону) прибирають її самостійно.

Під час танення снігу, необхідно проводити роботи з очищення колодязів зливової мережі, тощо.

Балансоутримувач або підприємства, які здійснюють утримання відповідної території за договором, зобов’язані:

- придбати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, льодоруби);

- заготовити  достатній запас матеріалу (пісок, шлак) для своєчасного проведення  заходів із боротьби з ожеледицею;

- прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання утворення накату.

4.2. Період весняно-літнього утримання встановлюється з 15 квітня до 15 жовтня.

Прибирання міських територій у весняно-літній період проводиться 3 рази на добу:

ранкове – до 8.00 год., денне – з 14.00 -16.00 год., вечірнє – з 20.00 год.

Літнє прибирання містить:

- систематичне очищення покриття вулично-дорожньої мережі та тротуарів від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів шляхом їх підмітання;

- прибирання сміття на території контейнерних майданчиків та біля них, а також в місцях його накопичення;

- регулярний покіс трави на газонах та санітарне їх утримання;

- знищення бур’янів та карантинних рослин, знищення омели та нарості на деревах;

- прибирання газонів

4.3. Восени, в період інтенсивного опадання листя, проводяться роботи з оперативного його вивезення в спеціальні місця.

РОЗДІЛ 5. БЛАГОУСТРІЙ ОБ’ЄКТІВ ТОРГОВО-ПОБУТОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА

            Підприємства торгівлі, побутового обслуговування, ринки, власники кіосків та інших об’єктів дрібнороздрібної торгівлі, автозаправні станції, тощо зобов’язані:

5.1. Прибирати прилеглу територію по периметру споруд ( кіоски, намети, лотки, тощо) на віддалі  15м.

5.2.При здійсненні підприємницької діяльності (торгівлі), проводити вантажно-розвантажувальні роботи, паркування автотранспорту та розміщувати малі архітектурні форми і рекламні конструкції без створення незручностей для руху пішоходів та автотранспорту;

5.3. Встановити   урни для сміття, розмістити інформаційні таблички із зазначенням власника, розпорядку роботи, відповідального за санітарний стан;

5.4. Укласти угоду на надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів зі спеціалізованою організацією;

5.5. Укласти угоду на вилучення та передачу ресурсних відходів із спеціалізованим сегрегаційним підприємством;

5.6. Встановити світлову вивіску та забезпечити освітлення  території при вході в заклад;

5.7.Підтримувати в належному стані зовнішній вигляд об’єкта підприємницької діяльності  (фасад будівлі, прилегла територія), засоби зовнішнього оформлення (вивіски, трафарети та інше);

5.8. Вживати заходів щодо недопущення на прибудинковій та/або прилеглій, закріпленій території несанкціонованої торгівлі з рук.

Підприємства торгівлі, побутового обслуговування, ринки, власники кіосків та інших об’єктів дрібнороздрібної торгівлі, автозаправні станції, тощо  можуть надавати на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси для здійснення заходів з комплексного благоустрою об’єкта.

5.9. Погоджувати розташування на території об’єктів благоустрою тимчасових споруд торговельного та побутового призначення із відповідними виконавчими органами міської ради в порядку, визначеному виконавчим комітетом міської ради» .

5.1. Розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста

5-1.1. Розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста Кам’янка-Бузька обумовлює систематичну, виконувану на власний ризик для одержання прибутку  діяльність суб’єктів господарювання, яка реалізується на договірних засадах з комунальним підприємством «Кам’янка», щодо надання споживачам послуг протягом певного сезону року (літній сезон – з 1 квітня по 31 жовтня, зимовий сезон – з 1 листопада по 31 березня) з розміщенням у визначених міською радою місцях:

- Парк «ім..Ст. Бандери»

- Парк ім. Т.Г.Шевченка;

- Дитячий парк ;

- Озеро «Молодіжне».

У святкові дні, у випадку разового розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, місця розміщення Об’єктів можуть визначатись розпорядженням міського голови.

5-1.2. Сезонний об’єкт сфери послуг, відпочинку та розваг (атракціон)  -  пристрій  або  комбінація пристроїв, які пересувають або спрямовують  відвідувача  (відвідувачів)  заданою траєкторією або в певній зоні з метою розваги, або інші пристрої, використовувані в місцях дозвілля населення для розваги й активного відпочинку: катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо; видові та ігрові атракціони; надувні атракціони, у тому числі водні; атракціони, у яких використовуються тварини; лабіринти, кімнати сміху; катки, майдани (споруди) з льодовим, сніжним покриттям.

5-1.3. З метою реалізації наміру розміщення об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг, суб’єкт господарювання завчасно, не пізніше, як за місяць до початку сезону (при наявності вільних місць, заяви розглядаються по мірі надходження) подає в міську раду заяву, в якій зазначається бажане місце такого розміщення, визначене згідно п.5-1.1. До заяви додаються: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (копія); фотофіксація місця розміщення атракціону та копія схеми майбутнього його місця розташування, текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення, погоджені управлінням з питань містобудування та архітектури (при необхідності –Держгірпромнагляду, ТрУ ГУ МНС , санітарно-епідеміологічної станції на предмет допустимого рівня шуму, виділення шкідливих речовин, та інше, інженерними службами).

5-1.4. За результатами розгляду поданої заяви та отримання позитивного висновку, між суб’єктом господарювання та КП «Кам’янка» укладається договір про надання послуг на утримання в належному стані території проведення заходу (прибирання) (надалі – Договір). Форма примірного Договору затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

5-1.5. Розміщення сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг за відсутності Договору – забороняється

5-1.6. В разі подання декількох заявок на одне й те саме місце розташування об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг, право на користування ним визначається комісією з питань розгляду заяв на розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг (надалі – Комісія). Склад комісії та положення про неї затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. У такому випадку Комісія оцінює запропоноване зовнішнє оформлення об’єкту, досвід у наданні запропонованого виду послуг, відсутність заборгованості по платежах, по виплаті заробітної плати, наявність чи відсутність адміністративних стягнень у суб’єктів господарювання, пов’язаних з їх діяльністю, інші пропозиції, запропоновані учасниками.

5-1.7. В усіх питаннях щодо розміщення, монтажу та експлуатації атракціонів, а також ігрових майданчиків, гойдалок, тощо, суб’єкти господарювання, які мають намір розмістити Об’єкт, керуються Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006р. №110.

 

РОЗДІЛ 6. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ,

УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ  НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

6.1. Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому законодавством та цими Правилами.

6.2. Прибирання мостів і прилеглої до них території проводиться балансоутримувачем або підприємством, яке здійснює утримання території за договором.

6.3. Залізничні колії, які проходять в межах міста, смуги відчуження, схили, насипи, переїзди, переходи через колії прибираються силами і за рахунок організацій, які експлуатують дані споруди.

6.4. Території парків, скверів та прилегла до них територія (тротуари, тощо) прибираються балансоутримувачем або підприємством, яке здійснює утримання території за договором.

6.5. Прибирання і утримання зупинок громадського транспорту, санітарно-технічне утримання і очищення урн від відходів проводиться суб’єктом господарювання або балансоутримувачем згідно укладеної угоди.

6.6. На територіях загального користування необхідно встановлювати урни для сміття, а саме: для вулиць, парків – 1 урна на 800 кв.м. площі, на тротуарах – відстань між урнами не більше 50м, для ринків – 1 урна на 50 кв.м. площі з відстанями не більше 10м, на зупинках громадського транспорту – не менше 2 урн, біля об’єктів торгівлі – не менше одної.

6.7. Утримання прилеглої території до трансформаторних споруд  по периметру на віддалі не менше 3м проводиться за рахунок балансоутримувача.

6.8. Суб’єкт господарювання або балансоутримувач приймає міри з недопущення на утримуваній території торгівлі з рук, парковок автотранспорту на тротуарах та газонах.

Обслуговуюча організація зобов’язана утримувати (прибирати) в належному санітарно-технічному стані прилеглу та закріплену територію згідно укладених угод з підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності.

РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА СПОРУД, ЇХ  ФАСАДІВ

            7.1. Підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності зобов’язані:

- проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженим управлінням з питань містобудування та архітектури;

- не змінювати зовнішній вигляд будівель та споруд без погодженого та затвердженого в установленому порядку проекту та отримання відповідних дозволів;

- розміщувати елементи зовнішнього благоустрою на території або обладнання на фасаді будинку тільки на підставі відповідного дозволу;

- при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

7.2.Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», та згідно проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, ремонт з обов’язковим погодженням паспортів оздоблення фасадів в органі містобудування та архітектури.

7.3. У випадку наявності в будівлі декількох власників (орендарів) приміщень  утримання прибудинкової, прилеглої та закріпленої території, а також фасаду  в належному стані встановлюється у відповідності до займаної площі приміщення.

РОЗДІЛ 8. БЛАГОУСТРІЙ  ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО СЕКТОРА

            Благоустрій території приватного будинковолодіння забезпечується його власником або користувачем ділянки.

Власник або користувач зобов’язаний укласти договір зі спеціалізованою організацією на належне утримання  прилеглої до будинковолодіння території. До моменту укладання договору – утримувати власними силами.

Забороняється проводити миття автотранспорту і складувати будівельні  та інші відходи на прилеглій території, чим спричиняти перешкоди для руху пішоходів.

Власник або користувач зобов’язаний укласти угоду на видалення ТПВ зі спеціалізованим підприємством (перевізником відходів).

При запровадженні контейнерної системи вивезення відходів власник зобов’язаний придбати за власний кошт контейнер необхідної ємкості та утримувати його у належному санітарно-технічному стані.

При запровадженні безконтейнерної системи  власник зобов’язаний дотримуватись  встановленого графіку вивезення відходів. Користуватись контейнерами, встановленими для мешканців багатоповерхової забудови та суб’єктів господарювання забороняється.

 

РОЗДІЛ 9. БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

            9.1. Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будівель і споруд на території загального користування здійснюються на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, наданого в порядку, визначеному законодавством.

9.2.   Забудовнику необхідно:

- укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання робіт з утримання вулично-дорожньої мережі та вивезення вуличного змету в межах забудови;

- укласти угоду зі спеціалізованими організаціями на передачу відходів та встановити необхідні ємкості для сортування металу, скла, картону, тощо, як під час будівництва, так і після здачі в експлуатацію об’єкта до завершення ремонтно-будівельних робіт власниками квартир (приміщень);

- встановити огорожу майданчика та постійно утримувати її в належному естетичному та санітарно-технічному стані;

- отримати відповідний ордер-дозвіл на виконання ремонтно – будівельних робіт, пов’язаних з тимчасовим використанням міських територій в межах червоних ліній вулиць і доріг міста;

- влаштовувати під’їзні майданчики з твердого покриття до об’єкта будівництва та не допускати вивезення ґрунту та болота на прилеглу територію та проїзну частину вулиці;

- відновити асфальтобетонне покриття проїзної частини вулиць в районі забудови;

- встановити біотуалети на території будівництва із дотриманням нормативних відстаней від житлових будинків, дитячих і спортивних майданчиків;

- утримувати в належному стані територію незавершеного будівництва та прилеглу територію.

РОЗДІЛ 10.     ОХОРОНА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

        Імперативом зеленого будівництва міста є реконструкція існуючих зелених насаджень, створення стійкої екологічної мережі (скверів, фацій, тощо). Перехід від суцільного озеленення до функціонального та економічно-ефективного.

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста.

За зелені насадження, які знесені під час проведення будівництва або інших робіт і які не можуть бути відновлені після завершення цих робіт, проводиться грошова компенсація за встановленим законодавством порядком та компенсаційна висадка зелених насаджень в іншому місці за погодженням з міською радою.

Ця вимога не стосується випадків, коли зелені насадження знаходились в охоронній зоні інженерних мереж і були знесені під час ліквідації аварійних ситуацій.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів балансоутримувача, а на земельних ділянках, переданих у власність – за рахунок коштів їх власників або користувачів.

Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в установленому законодавством порядку.

Під час проведення будівельних робіт необхідно забезпечити максимальне збереження культурного ландшафту навколишньої території.

При формуванні об’єктів зеленого будівництва необхідно враховувати архітектурно-декоративні і санітарно-екологічні характеристики насаджень.

Знесення аварійних дерев, сухостоїв виконується у встановленому законодавством порядку , протягом двох тижнів після отримання ордера, якщо інший термін не буде зазначений в ордері.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і догляд за ними є:

-      на об’єктах державної чи комунальної власності – балансоутримувач;

-      на територіях підприємств, установ та організацій та прилеглих до них територій – відповідні підприємства, установи та організації;

-      на територіях, земельних ділянках, які відведені під будівництво – забудовники чи власники цих територій;

-      на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

Балансоутримувач, власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний:

- утримувати в належному санітарно-технічному стані зелені насадження;

- здійснювати загальний (двічі на рік), частковий або позачерговий огляд зелених насаджень;

- вживати заходи з охорони та своєчасного відновлення (ремонту) елементів зеленого господарства (відновлення пошкоджених газонів, перекопування самовільних пішохідних доріжок і т.п.)

- брати участь у роботі комісій з обстеження зелених  насаджень з метою їх знесення.

10.1. Вимоги щодо забезпечення благоустрою зелених насаджень:

Загального користування.

Парки:

-  охорона та консервація існуючих парків;

-  формування новостворених садово-паркових об’єктів, в тому числі за рахунок рекультивації девастованих ландшафтів;

-  максимальне збереження функціональних і художніх особливостей;

- проведення реконструкції малоцінних в декоративному відношенні ділянок із формуванням декоративних групових і солітерних композицій;

- надання переваги довговічним деревам ландшафтоутворюючих порід, красивоквітучим чагарникам, багаторічним клумбам і рабаткам;

-  відновлення моновидових алейних рядів;

- створення захисних буферних посадок із найбільш стійких для конкретних умов дерев;

- впровадження акцентуючих посадок і пейзажних груп із врахуванням кольорових гам, в тому числі у безлистий період;

-  максимальне збереження дерев старожилів і меморіальних дерев;

Сквери  та фації:

-  охорона та консервація існуючих скверів; розширення мережі скверів і створення фацій;

-  збереження максимально комфортних умов для короткотривалого відпочинку;

- надання переваги при створенні нових скверів виключно керованим рослинним угрупуванням;

- проведення зеленого будівництва з використанням декоративних дерев і чагарників із переважанням інтродукованих видів;

- формування скверів і фацій з широким використання малих архітектурних форм ( пергол, трельяжів, тощо) та витких і ампельних рослин;

- застосування щільнокронних зелених насаджень вздовж проїжджої частини вулиць для екранування пішохідної зони (каштан, липа).

Обмеженого користування.

Прибудинкові та внутрішньоквартальні території :

-  зелені прибудинкові смуги рекомендовано влаштовувати  із  газонів і чагарників;

-  надання переваги деревам і чагарникам, які не вимагають формування крони;

- створення шумо-пилозахисної зони між будинками і транспортними магістралями;

-  врахування внутрішньоквартального зонування території та комунікаційних мереж;

- влаштування куточків відпочинку не менше одного на два житлових будинки;

-  рекомендована густота насаджень – 200-250 шт. дерев на1 гектар, 1500-2000 шт. чагарників на1 гектар;

-  рекомендована оптимальна інсоляція озеленених територій – 05 – 07;

-  проведення вертикального озеленення будинків і балконів.

    Території дошкільних, навчальних і лікувальних закладів.

- озеленення прибудинкових смуг;

- влаштування багатоярусних шумо-пилозахисних смуг по периметру території, вертикального озеленення;

- влаштування пергол із виткими рослинами (виноград, хміль тощо), за неможливості висадження шумо-пилозахисної смуги;

- висадження груп дерев і чагарників із фітонцидними властивостями;

- заборона застосування насаджень із токсичною та алергічною дією.

     Вуличні зелені насадження:

-  використання дерев із глибокою кореневою системою, стійких до атмосферних забруднень та ущільнення ґрунту;

- висадження на звужених ділянках тротуарів щільнокронних дерев, які підлягають формуванню;

- дотримання віддалі від :

1- будівель до стовбура дерева – не менше5 мдля вузькокронних та ширококронних дерев ( до чагарників 3м)

2- краю тротуарів і садових доріжок до стовбура дерева 0,7 м(до чагарників0,5 м);

3- краю проїжджої частини вулиць, укріплених смуг країв доріг або бровок канав до стовбура дерева2 м(до чагарників1 м);

4- підошви або внутрішньої межі підпірних стінок до стовбура дерева 3м (до чагарників);

5- підземних мереж до стовбура дерева:

а).газопроводів, каналізації -1,5 м;

б).теплопроводів (від стінок каналу) і трубопроводів теплових мереж при безканальній прокладці2 м(до чагарників1 м);

в).водопроводів, дренажів2 м;

г).силових кабелів і кабелів зв’язку2 м(до чагарників0,7 м)

10.2. На території зелених насаджень забороняється:

- складувати будь-які матеріали;

- влаштовувати звалища сміття, забрудненого снігу та льоду;

- влаштовувати стоянки транспорту, малі архітектурні форми, тимчасові об’єкти торгівлі;

- випалювати суху рослинність, розпалювати багаття;

- закріплювати на деревах мотузки для сушіння білизни, гойдалки, гамаки, рекламоносії та інші предмети, які можуть пошкодити насадження;

- добувати із дерев сік, смолу, робити надрізи, наносити механічні пошкодження;

- зривати квіти і ламати дерева та чагарники;

- влаштовувати самовільні пішохідні доріжки;

- влаштовувати городи у невідведених місцях.

10.3. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження забудовник зобов’язаний:

- огородити дерева на території будівництва;

- у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також створювати лунки довкола наявних дерев;

- копати канави  глибше1 мдля прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на віддалі не менше2 мвід дерева  та  1,5  м від чагарника;

- не допускати засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;

- зберігати верхній   родючий   шар  ґрунту  на  всій  території забудови,  організовувати його зняття та складування  для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному  місцевим  органом  влади  для  використання  під  час створення зелених насаджень;

- не допускати складування будівельних матеріалів, стоянки машин і  механізмів  на  відстані  не менше2,5 мвід дерева і1,5 мвід чагарника;

- не допускати будь-яких механічних пошкоджень зелених насаджень.

РОЗДІЛ 11.  ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

 Атмосферне повітря  є  одним  з  основних  життєво   важливих елементів навколишнього природного середовища, а охорона атмосферного повітря – це система заходів, спрямованих на запобігання забрудненню атмосферного повітря вище допустимих норм у процесі господарської діяльності та на відновлення і збереження його якості.

Охорона атмосферного повітря здійснюється згідно чинного законодавства (Закон України «Про охорону атмосферного повітря»).

11.1 Обов’язки підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності щодо  охорони атмосферного повітря:

- вживати заходів щодо зменшення обсягів  викидів  забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів;

- забезпечувати безперебійну ефективну  роботу і підтримання у справному стані споруд,  устаткування та  апаратури  для  очищення викидів   і   зменшення  рівнів  впливу  фізичних  та  біологічних факторів;

-   здійснювати контроль  за  обсягом  і  складом забруднюючих речовин,  що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;

- заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного  повітря  на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та  природного  характеру  і  вживати  заходів   для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;

-  забезпечувати  здійснення    інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;

- виконання заходів щодо охорони  атмосферного повітря не повинно призводити до забруднення ґрунтів,  вод та інших природних об’єктів.

11.2 Викиди забруднюючих    речовин    в    атмосферне     повітря

Викиди забруднюючих    речовин  в  атмосферне повітря стаціонарними   джерелами  можуть  здійснюватися  після  отримання дозволу,  який   видається   Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Львівській області.

Перелік установ,  організацій  та  закладів,  яким  надається право на розробку документів,  що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств,   установ,   організацій   та    громадян – суб’єктів підприємницької діяльності,  визначається Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Львівській області.

11.3 Виконання вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення виробничими, побутовими та іншими відходами

- Складування, розміщення,   зберігання   або   транспортування промислових  та  побутових  відходів,  які є джерелами забруднення атмосферного повітря  забруднюючими  речовинами  та  речовинами  з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу на території міста допускається лише за наявності спеціального дозволу, виданого міською радою з дотриманням нормативів екологічної безпеки і подальшої  утилізації або видалення.

- Не допускається  спалювання  зазначених відходів на території підприємств, установ, організацій на території міста, за винятком випадків, коли  це  здійснюється  з  використанням  спеціальних установок при додержанні вимог,  встановлених  законодавством  про охорону атмосферного повітря.

- Власники або уповноважені ними органи  підприємств,  установ, організацій  та  громадяни  -  суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані  забезпечувати  переробку,  утилізацію  та   своєчасне вивезення   відходів,   які  забруднюють  атмосферне  повітря,  на підприємства,  що використовують їх як сировину, або на спеціально відведені місця чи об’єкти.

РОЗДІЛ 12.  ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

12.1. Компетенція  міської ради у галузі регулювання водних  відносин.

До відання міської ради у галузі регулювання водних відносин на території міста належить:

-  здійснення  заходів  щодо  раціонального  використання  і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

- контроль за використанням і охороною вод  та  відтворенням водних ресурсів;

- обмеження,  тимчасова  заборона  (зупинення)  діяльності підприємств  та інших об’єктів в разі порушення ними вимог водного законодавства в межах своєї компетенції;

- організація роботи,  пов’язаної  з  ліквідацією  наслідків аварій та стихійного лиха, погіршенням якості вод або їх шкідливою дією,  залучення  у  встановленому  порядку   до    цієї    роботи підприємств, установ і організацій;

- організація  інформування  населення  про  стан    водних об’єктів, а також про надзвичайні екологічні ситуації, які  можуть негативно вплинути на здоров’я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод;

-  вирішення  інших  питань  у  галузі  регулювання водних відносин у межах своєї компетенції.

12.2. Водоохоронні зони

Для  створення  сприятливого    режиму    водних    об’єктів, попередження їх забруднення,  засмічення  і  вичерпання,  знищення навколоводних рослин і тварин, а також  зменшення  коливань  стоку вздовж водних об’єктів у відповідності до законодавства  встановлюються водоохоронні зони.

Водоохоронна    зона    є     природоохоронною     територією господарської діяльності, що регулюється.

На території водоохоронних зон забороняється:

1) використання стійких та сильнодіючих пестицидів;

2) влаштування  кладовищ,  скотомогильників,  звалищ,   полів фільтрації;

3) скидання неочищених  стічних  вод.

РОЗДІЛ 13.   ФІНАНСУВАННЯ  ЗАХОДІВ  З  БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

         13.1. Фінансування заходів з благоустрою міста, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

13.2  Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

13.3. Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» за рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

-  благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг
внутрішньо – господарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

-  усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

13.4. Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

13.5. Благоустрій прибудинкової території житлового будинку, в якому створено об’єднання  співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

13.6. Підприємства, установи, організації на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем об’єкта благоустрою, можуть здійснювати часткове фінансування утримання закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об’єкта благоустрою.

13.7. Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

РОЗДІЛ 14. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТІ ДОРІГ, ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД, ОБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОГО БЛАГОУСТРОЮ

       Роботи з ремонту та утримання об’єктів благоустрою проводяться згідно Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету житлово – комунального господарства України від 23.09.2003р. №154, Технічних правил ремонту ту утримання вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94.

Відключення від інженерних мереж будинків /споруд/ при зносі або реконструкції проводиться згідно з проектом, не порушуючи безперервне інженерне забезпечення інших будинків та споруд, які пов’язані між собою.

Реконструкція або демонтаж підземних та наземних інженерних мереж і споруд, підключення до міських комунікацій, може проводитись тільки після отримання дозволів /узгоджень/ у власників даних інженерних комунікацій.

Обов’язки і права власника дорожніх об’єктів або уповноважених ним органів та шляхово-експлуатаційних організацій.

Підприємства, організації та установи незалежно від форми власності згідно рішення виконавчого комітету виділяють транспортні засоби, іншу техніку для ліквідації наслідків стихійних явищ і обставин, що негативно впливають на дорожній рух.

Власник вулично-дорожньої мережі або уповноважені ним органи та шляхово-експлуатаційні організації зобов’язані:

- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм та стандартів з безпеки руху;

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів вулично-дорожньої мережі та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити-невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і спрямовуючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

- вирішувати питання забезпечення експлуатації вулично-дорожньої мережі у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодних умов, у разі деформації та пошкодження елементів вулично-дорожньої мережі, аварій на підземних комунікаціях і виникнення інших перешкод у дорожньому русі із спеціалізованими службами організації дорожнього руху і за погодженням з відділом ДАІ УМВС України в Кам’янка-Бузькому районі оперативно вносити зміни до порядку-організації дорожнього руху;

- спільно з відділом ДАІ УМВС України в Кам’янка-Бузькому районі брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання шляхово-експлуатаційних робіт.

Власник вулично-дорожньої мережі або уповноважені ним організації мають право:

- на відшкодування їм винними особами збитків, заподіяних внаслідок пошкодження вулично-дорожньої мережі чи їх окремих елементів;

- надавати у встановленому порядку погодження на перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів, а також рух транспортних засобів, конструкція яких не відповідає вимогам діючих стандартів і норм;

Власники транспортних засобів зобов’язані не допускати попадання на вулично-дорожню мережу землі, каміння, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення повітря.

Забороняється рух транспортних засобів на гусеничному ходу, а також на колесах із шипованими шинами чи ланцюгами проїзною частиною дорожніх об’єктів, крім випадків застосування індивідуальних протиожеледних засобів.

Переміщення транспортних засобів на гусеничному ходу повинно здійснюватись на автомобільних платформах (трейлерах).

Перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів автомобільним транспортом по дорожніх об’єктах допускається при наявності відповідних дозволів.

Учасники дорожнього руху, які створили перешкоду руху, повинні негайно вжити можливі заходи для усунення цієї перешкоди самостійно чи за допомогою інших осіб, а за неможливості це зробити – повідомити відділ ДАІ УМВС України в Кам’янка-Бузькому районі або міську раду  та залишатись на місці до прибуття їх представників.

Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи вулично-дорожньої мережі відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

У межах червоних ліній міських вулиць і доріг забороняється:

- виконувати будь-які роботи без одержання дозволу у балансоутримувача;

скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води, звалювати сніг, сміття та інше в систему дорожнього зливостоку;

- проїзд гусеничного транспорту;

- смітити, руйнувати дорожнє покриття, псувати, обладнання, елементи благоустрою, зелені насадження, знімати, переставляти та міняти дорожні знаки, встановлювати рекламоносії;

- спалювати відходи (опале листя, тощо), складати їх для тривалого зберігання;

- встановлювати намети для відпочинку;

- випасати худобу та свійську птицю, складувати, сушити та молотити сільськогосподарські культури;

скидати сміття в зоні каналізування дощових колекторів, прибережних смугах водоймищ;

- розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових відходів;

 

 

Забезпечення безпеки та організація дорожнього руху.

       Під час робіт з ремонту і утримання міських вулиць та доріг необхідно здійснювати заходи, спрямовані на удосконалення організації дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки.

Планування заходів щодо вдосконалення організації дорожнього руху слід здійснювати на основі результатів виміру інтенсивності і складу транспортних потоків, обліку та аналізу причин дорожньо-транспортних пригод (ДТП), матеріалів регулярних обстежень та оглядів міської вулично-дорожньої мережі, а також аналізу ефективності заходів, що були запроваджені раніше.

Балансоутримувач разом з відділом ДАІ УМВС України в Кам’янка-Бузькому районі повинні здійснювати лінійний аналіз аварійності на вулично-дорожній мережі, виявляти аварійно-небезпечні ділянки та місця концентрації ДТП.

На основі результатів аналізу ДТП повинні виявлятись та усуватись недоліки, які призвели до появи місць концентрації ДТП, а також здійснюватись заходи, спрямовані на підвищення рівня робіт щодо утримання вулично-дорожньої мережі та удосконалення організації дорожнього руху.

У разі наявності місця концентрації ДТП заходи з ліквідації причин його появи слід виконувати позачергово.

До основних заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки відносяться:

- регулярне очищення дорожнього покриття від забруднень, запобігання утворення льоду та його очищення, своєчасне прибирання снігових валів з проїзної частини;

- забезпечення належного водовідводу з дорожнього покриття;

- ліквідація деформацій та руйнувань елементів і обладнання вулично-дорожньої мережі, інженерних мереж забезпечення належної шорсткості та рівності дорожнього покриття;

- доведення геометричних параметрів елементів вулично-дорожньої мережі до нормативних, забезпечення видимості на перехрестях, пішохідних переходах, залізничних переїздах, зупинках громадського транспорту та в інших небезпечних для руху місцях;

- влаштування локальних розширень проїзної частини на зупинках громадського транспорту, перехрестях вулично-дорожньої мережі і у місцях для стоянки транспортних засобів

- поліпшення організації руху шляхом вдосконалення системи розміщення дорожніх знаків, нанесення і своєчасного відновлення дорожньої розмітки, встановлення світлофорних об’єктів та огорож, впровадження автоматизованих систем керування дорожнім рухом.

Заходи щодо організації дорожнього руху повинні передбачати максимальне скорочення затримок транспортних засобів на вулично-дорожній мережі.

Регулювання руху на перехрестях повинно враховувати добову нерівномірність руху транспортних засобів і пішоходів.

Обладнання міських вулиць та доріг технічними засобами регулювання дорожнього руху, дорожня розмітка та огорожі повинні відповідати державним стандартам, а також проектам і схемам організації дорожнього руху, погодженим з відділом ДАІ УМВС України в Кам’янка-Бузькому районі і затвердженим виконкомом міської ради.

Для забезпечення чіткого сприймання дорожніх знаків, виключення можливості помилкового їх тлумачення, а також відволікання уваги водіїв забороняється встановлювати над проїзною частиною засоби інформації, що не стосуються дорожнього руху.

На перехрестях, пішохідних переходах і зупинках громадського транспорту розмітку необхідно наносити в комплексі з установкою дорожніх знаків, дублюючи або доповнюючи суть розмітки.

Дорожню розмітку слід поновлювати, коли зношення на суцільній або переривчатій лінії перевищуватиме відповідно 25 і 50 %, а також і при меншому зношенні, якщо неможливо визначити вид розмітки.

Міські вулиці та дороги повинні мати штучне освітлення у відповідності з вимогами чинних нормативів.

Вмикання зовнішнього освітлювальних установок з газорозрядними лампами слід здійснювати у вечірні сутінки у разі зниження рівня природного освітлення до 20 лк, а з лампами розжарювання – 10 лк: вимикання – у ранішні сутінки у разі природного освітлення – 10лк.

Вночі дозволяється знижувати рівень штучного освітлення міських вулиць та доріг шляхом вимикання не більше половини світильників. При цьому не дозволяється вимикати два світильники підряд, а також світильники на перехрестях, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту;

Забезпечення нормативним освітленням вулиць покладається на КП ” Кам’янка “.

Під час виконання робіт з утримання та ремонту міських вулиць та доріг, організація, яка виконує ці роботи, повинна вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху на ділянках робіт.

У процесі експлуатації міських вулиць та доріг слід регулярно перевіряти видимість знаків, дорожньої розмітки, а також видимість в зонах перехресть і пішохідних переходів (трикутники видимості), зупинках громадського транспорту та на інших небезпечних ділянках вулично-дорожньої мережі і проводити відповідні заходи для забезпечення її нормативної величини.

Забезпечення ділянок дорожніх робіт технічними засобами, а також спеціальне фарбування і світлове обладнання дорожніх машин, механізмів та технологічного устаткування повинно відповідати нормам, регламентованим системою стандартів безпеки дорожнього руху.

Установка технічних засобів на ділянках дорожніх робіт, а також відповідальність за правильність розміщення і збереження їх на ділянках до завершення робіт покладається на організацію, що виконує ці роботи.

Встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на вулично-дорожній мережі проводиться відповідною спеціалізованою організацією за погодженням з відділом ДАІ УМВС України в Кам’янка-Бузькому районі.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють платне паркування автотранспорту  (оператори) зобов’язані:

- забезпечити виконання Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про транспорт», Правил паркування транспортних засобів, Правил дорожнього руху.

- використовувати майданчик для паркування за призначенням;

- обладнати майданчик для паркування відповідно до вимог Правил паркування транспортних засобів, Правил дорожнього руху, норм, нормативів, стандартів з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху;

- повідомляти органи Державтоінспекції МВС про виявлені порушення цих Правил паркування транспортних засобів;

- здійснювати контроль за своєчасною сплатою вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування;

- не допускати розташування об’єктів іншого призначення (стаціонарні заклади торгівлі, громадського харчування, тощо) та здійснення стихійної торгівлі;

- укладати угоди зі спеціалізованими організаціями на санітарне утримання території паркування та вивезення ТПВ.

На відведених майданчиках (на спеціально обладнаних майданчиках) для платного паркування забезпечити :

- очищення, миття, відновлення дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), а також транспортних або пішохідних огорож (у разі наявності) на відведених майданчиках для платного паркування;

- нанесення та відновлення дорожньої розмітки відведених майданчиків для платного паркування;

- систематичне очищення території відведених майданчиків для платного паркування від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття, укладання відповідних угод зі спеціалізованим підприємством;

- своєчасне очищення відведених майданчиків для платного паркування від снігу і криги та обробка їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

- утримання та поточний ремонт дорожнього покриття території відведених майданчиків для платного паркування, а також систем поверхневого водовідведення у межах таких майданчиків (у разі наявності);

- забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування;

- утримання на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, туалету, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

- забезпечення функціонування на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць для паркування, яке розташовується на в’їзді (у разі їх наявності).

Зупинка та стоянка транспортних засобів здійснюється водіями у відповідності до ст.15 Правил дорожнього руху та вимог Правил благоустрою м. Кам’янка-Бузька.

Балансоутримувач об’єкта благоустрою зобов’язаний ініціювати укладання угоди суб’єкта господарювання зі спеціалізованою організацією на санітарне утримання території  стоянки та здійснювати контроль.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний укласти угоду на санітарне утримання території стоянки зі спеціалізованою організацією.

РОЗДІЛ 15. ДОТРИМАННЯ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

            Ремонтно-будівельні, автотранспортні підприємства, юридичні та фізичні особи, фізичні особи – підприємці при проведені ремонтно-будівельних робіт зобов’язані:

- забезпечувати утримання транспортних засобів в належному санітарно-технічному стані, для недопущення винесення ґрунту, бруду на територію балансоутримувача, будівельні майданчики обладувати пристроями для миття коліс. В разі забруднення території необхідно провести її оперативне прибирання або відшкодування витрат на проведення даних робіт іншою спеціалізованою організацією;

- отримати відповідний ордер-дозвіл на виконання ремонтно – будівельних робіт, пов’язаних з тимчасовим використанням міських територій в межах червоних ліній вулиць і доріг міста;

- забезпечувати перевезення сипучих вантажів автотранспортом з нарощеними бортами, з технічно-справним запірним обладнанням, що виключало б їх висипання, розпилення, випадання з кузовів під час транспортування;

- здійснювати перевезення рідких вантажів спеціалізованим транспортом (в цистернах, ємкостях);

- не допускати накопичення будівельних відходів на будівельних і ремонтних майданчиках та прилеглих територіях, не захаращувати пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджувати зелені насадження та газони, не затемнювати вікна житлових приміщень будівельними матеріалами на прибудинкових територіях, забезпечувати виконання заходів щодо запобігання пилоутворенню на територіях об’єктів;

- регулярно вивозити будівельні відходи з будівельних і ремонтно-будівельних майданчиків;

- обладнувати машини, механізми, побутові вагончики, встановлені для будівельних та ремонтних робіт, даними про належність відповідним організаціям;

- забезпечувати складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, механізмів в межах будівельних майданчиків, утримувати в належному стані огорожу;

- обладнати необхідними засобами організації дорожнього руху ділянку, де проводяться  будівельні роботи, а також несе відповідальність за безпеку руху до завершення будівельних робіт.

 

РОЗДІЛ 16. ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЯНИХ ТА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

При виконанні ремонтно – будівельних робіт, пов’язаних з тимчасовим використанням міських територій в межах червоних ліній вулиць і доріг міста та земляних робіт фізичні та юридичні особи повинні підтримувати чистоту на прилеглій території, не допускати винесення грунту, бруду, створити безпечні умови руху транспорту та пішоходів, складувати матеріали і конструкції згідно з проектом організації будівництва, проектом виконання робіт.

До початку проведення ремонтно – будівельних робіт, пов’язаних з тимчасовим використанням міських територій в межах червоних ліній вулиць і доріг міста та земляних робіт необхідно отримати відповідний ордер – дозвіл у виконкомі  Кам’янка-Бузької міської ради, який видається після узгодження виконання земляних робіт з установами та організаціями, що обслуговують інженерні мережі.

Виконання будь-яких ремонтно – будівельних робіт, пов’язаних з тимчасовим використанням міських територій в межах червоних ліній вулиць і доріг міста: встановлення тимчасової огорожі, будівельних риштувань при ремонті фасадів будинків, влаштування тимчасових заїздів на будівельні майданчики, а також на незабудованих землях м. Кам’янка-Бузька  дозволяється лише при наявності відповідного ордеру – дозволу.

Видачу та реєстрацію наданих ордерів – дозволів на виконання ремонтно – будівельних робіт, пов’язаних з тимчасовим використанням міських територій в межах червоних ліній вулиць і доріг міста та земляних робіт здійснює виконавчий комітет Кам’янка-Бузької міської ради.

Відповідальні особи притягуються до  адміністративної  відповідальності  у  випадку:

- виконання земляних робіт без дозволу;

- перекриття проїзної частини вулиць без погодження  з  ДАІ;

- недотримання термінів перекриття  вулиць;

- недотримання термінів виконання робіт  та  благоустрою,  визначених  дозволом;

- недотримання належного санітарного  стану  в  місті  виконання  робіт;

- порушення умов безпеки руху пішоходів  та  автотранспорту;

- недотримання технології робіт  згідно  БНіП.

В зимовий період з 15 грудня до 15 березня забороняється проведення планових земляних робіт, окрім випадків, передбачених рішенням виконавчого комітету міської ради.

Фізичним та юридичним особам нові ордери – дозволи не видаються, якщо вони не виконали умов попередньо виданих ордерів – дозволів.

Для одержання ордеру – дозволу на виконання ремонтно – будівельних робіт, пов’язаних з тимчасовим використанням міських територій в межах червоних ліній вулиць і доріг міста та земляних робіт (в т.ч. планових) фізичні та юридичні особи подають  до виконавчого комітету міської ради такі  документи:

· заяву;

· рішення виконавчого комітету міської ради про надання  дозволу  на  будівництво  об’єкта  (в разі   проведення  будівельних  робіт);

· узгодження   з організаціями,  вказаними  в  дозволі – погодженні  на  проведення  земляних  робіт;

· генеральний план будівництва (викопіювання з ген.плану міста) з визначенням місця виконання робіт  або траси прокладання чи ремонту комунікацій з прив’язкою відносно прилеглих вулиць в масштабі 1:500.

· гарантійний лист на відновлення шляхового покриття та елементів благоустрою в обумовлені терміни. У випадку виконання відновлювальних робіт підрядною організацією  в гарантійному листі вказується номер і дата укладеного договору по відновленню асфальтобетонного покриття  або елементів благоустрою та додається його копія.

Виконавчим комітетом міської ради не надається дозвіл без визначення виконавців робіт по відновленню елементів міського благоустрою.

Ордер – дозвіл видається на протязі двох днів після прийняття рішення  виконавчим комітетом міської ради.

Виконання робіт без одержання ордер – дозволу або його своєчасної перереєстрації вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.

Ордер – дозвіл повинен зберігатися в особи, відповідальної за виконання робіт, і пред’являтися на вимогу уповноважених осіб, яким надано право контролю за проведенням земляних робіт.

У випадку коли виконання ремонтно – будівельних робіт, пов’язаних з тимчасовим використанням міських територій в межах червоних ліній вулиць і доріг міста та земляних робіт викликають зміну маршрутів руху  транспорту, фізичні або юридичні особи, яким надано ордер – дозвіл на виконання земляних та ремонтно – будівельних робіт, зобов’язані провести узгодження з органами ДАІ.

При виявленні будь-яких підземних комунікацій, не вказаних на плані, роботи    необхідно негайно припинити і з залученням представників зацікавлених організацій вирішити питання про можливість подальшого проведення земляних робіт.

При проведенні земляних робіт   навколо   місця  роботи необхідно встановлювати огорожу з попереджувальними написами. В нічний час огорожа повинна освітлюватися. Для переходу через канави необхідно обладнувати містки шириною не менше0,8 мпри односторонньому русі та1,5 мпри двосторонньому русі людей.

Після закінчення робіт і відновленні зруйнованих елементів міського благоустрою, фізична або юридична особа  повинна запросити представників  Кам’янка-Бузької міської ради та інших зацікавлених організацій для огляду і прийняття робіт по відновленню елементів міського благоустрою.

Всі фізичні та юридичні особи, які проводять земляні та ремонтно – будівельні роботи на території міста, відновлюють зруйнований благоустрій за власні кошти.

Відновлення пошкоджених об’єктів благоустрою повинно виконуватись в  терміни, вказані в ордері – дозволі.

Фізичні та юридичні особи, які отримали ордер – дозвіл несуть відповідальність за якість робіт по відновленню благоустрою на протязі року і в разі необхідності на протязі 10 днів вживають заходів для ліквідації  наслідків неякісного замощення.

Основний метод прокладання інженерних комунікацій при перетині проїзної частини вулиць та доріг міста є закритий (метод проколу).

Фізичні та юридичні особи при виконанні земляних робіт зобов’язані забезпечити транспортування лишнього ґрунту. Засипати траншеї та котловани на проїзній частині і тротуарах необхідно піском з відповідним ущільненням та проводити їх відновлення  по типу існуючого.

Виконання робіт з комплексного благоустрою прилеглої території до новобудов та при реконструкції, переобладнанні існуючих приміщень і будівель, а також при відновленні асфальтобетонного покриття пошкодженого при проведенні земляних і ремонтно – будівельних робіт проводити з використанням сертифікованих будівельних матеріалів і конструкцій (асфальтобетон, кам’яні бордюри, а також бордюри, виготовлені з бетону напіввологим пресуванням з застосуванням цементу марки М500 та щебеню марки не нижче М1200, збірні елементи підпірних стінок, щебінь з твердих порід марки не нижче М1000).

В разі проведення аварійних робіт дозвіл необхідно оформити протягом доби з початку їх проведення, при цьому, якщо в зоні робіт є підземні комунікації, роботи проводити в присутності представників зацікавлених підприємств. Підприємства, що виконують аварійні  роботи, оформляють відповідні дозвільні документи у виконавчому комітеті міської ради.

У випадку необхідності проведення аварійних робіт у вихідні та святкові дні, вони проводяться без ордеру після попереднього повідомлення заступника міського з питань роботи виконавчих органів. У перший робочий день після вихідного у виконавчому комітеті міської ради оформляється відповідний ордер – дозвіл.

Відповідальність за відновлення благоустрою після закінчення аварійних земляних робіт несе власник мереж.

Про завершення робіт із відновлення благоустрою власник мереж в одноденний термін повідомляє  виконавчий комітет міської ради, про що складається відповідний акт.

При виконанні аварійно-відновлюваних робіт їх виконавці  повинні  загородити місце аварії та встановити тимчасові дорожні знаки відповідно до вимог правил дорожнього руху.

 

РОЗДІЛ 17. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ. ВИМОГИ ДО ОБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ (ОЗР)

 

17.1 Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, повинен бути декоративно оформлений;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїзної частини вулиць і доріг, за вимогою ВДАІ УМВС України в Кам’янка-Бузькому орайоні наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до2 метріввід поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїзною частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як5 метріввід поверхні дорожнього покриття;

Роботи із встановлення спеціальних конструкцій повинні виконуватись господарюючими суб’єктами, що мають відповідні ліцензії на провадження такого виду діяльності.

Рекламне оформлення міста Кам’янка-Бузька повинно відповідати єдиним принципам візуальної організації елементів рекламних засобів (кольографічних, композиційно-пластичних, об’ємно-просторових, розмірно-модульних характеристик).

Композиційна організація розміщення рекламних засобів на окремих ділянках зони зовнішньої реклами повинна виключити їх дублювання, розміщення поряд композиційно несумісних конструкцій, забезпечення можливості оперативного та комфортного орієнтування.

Розміщення зовнішньої реклами повинно здійснюватись відповідно до чинного законодавства, а також відповідати наступним принципам розміщення зовнішньої реклами:

- врахування соціально-психологічних умов сприйняття об’єктів реклами;

- пріоритету архітектури, оточуючої забудови та її естетичної цілісності;

- просторової взаємодії об’єктів реклами та оточуючого середовища;

- відповідності змісту, форми, фізичних розмірів, стильових характеристик, матеріалів, кольорового вирішення, освітлення рекламного засобу архітектурно – просторовим особливостям конкретного місця, його соціально – політичному, історико – культурному та містобудівному статусу;

- врахування особливостей зорового сприйняття об’єктів зовнішньої реклами пішоходами, пасажирами міського транспорту.

Зонування міської території враховує ефективність розміщення реклами, а також сукупність обмежень історико – культурного, соціально – психологічного, громадсько–політичного, естетичного, архітектурного та містобудівного характеру.

Великорозмірні спеціальні конструкції в центральній частині міста можуть розміщуватись тільки після проведення спеціальних проектно-узгоджувальних робіт в таких місцях: на огорожах об’єктів будівництва та реконструкції (виключно відеоекранні конструкції).

Рекламні засоби повинні покращувати естетичні показники міського середовища, гармонійно доповнювати його художню виразність.

Великорозмірні спеціальні конструкції повинні мати екранну моноопорну конструкцію з двосторонньою інформаційною площиною (або мати декоративно оформлену зворотну сторону). Фундаменти рекламних засобів повинні бути заглибленими, а у випадку розміщення на тротуарах – декоративно оформленими.

Засоби зовнішньої реклами, особливо великого формату, повинні мати декоративно закриті технологічні елементи (місця з’єднань, різних частин конструкції, силові елементи опор, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з’єднання з фундаментом).

У центральній та щільно забудованих частинах міста слід використовувати сучасні світлові малогабаритні спецконструкції зі стаціонарним або динамічним інформаційним полем.

Розміщення зовнішньої реклами на будинках (у тому числі на дахах) повинно гармоніювати з архітектурним ансамблем.

Конструкційні елементи рекламних засобів повинні бути виконані на високому технологічному рівні. Кожен елемент (опора, кронштейн, елемент фіксації) повинен бути складовою цілісного естетичного виду спеціальної конструкції.

Кожен елемент спеціальної конструкції повинен нести естетичне навантаження відповідно до сучасних культурних норм.

Загальні естетичні вимоги до спеціальних конструкцій:

- естетична гармонізація з візуальними характеристиками міського середовища;

- масштабність стосовно людини та елементів міського середовища;

- образна, стильова та декоративна виразність;

- цілісність композиційного та об’ємно – пластичного вирішення;

- відповідність кольору;

- функціональна та технологічна єдність;

- об’ємно – просторова та композиційна обґрунтованість розташування.

Сприйняття інформації людиною повинно проходити без зайвого фізіологічного та психоемоційного навантаження, комфортно, що є головною ергономічною вимогою до функціонування зовнішньої реклами.

Загальні ергономічні вимоги до спеціальних конструкцій призначені забезпечити умови комфортного сприйняття інформації в умовах дорожнього руху і відповідають психофізіологічним можливостям людини:

- на одній опорі контактної мережі (зовнішнього освітлення) повинно розміщуватись не більше одного рекламного засобу;

- тимчасові виносні спеціальні конструкції повинні використовуватись тільки у разі неможливості відображення специфічної тимчасово актуальної інформації щодо прейскурантів, особливих умов обслуговування, акцій, знижок тощо спеціальними конструкціями (вивісками, кронштейнами, маркізами, оформленням вітрин), а не замінювати чи дублювати вивіску.

Функціонування рекламних засобів забезпечується:

- досконалістю конструктивного вирішення;

- зручністю та безпекою проведення ремонтних та експлуатаційних робіт;

- зручністю заміни інформаційних елементів;

- стійкістю конструктивних матеріалів, фарб та покриттів рекламних засобів до впливу атмосферних умов на весь термін експлуатації;

Забороняється розміщення рекламних засобів на квітниках. При розміщенні рекламних засобів на газонах необхідно забезпечити повне відновлення трав’яного покриття.

Спеціальні конструкції великого формату повинні розміщуватись на такій відстані від крони дерев та чагарників, яка забезпечить обслуговування зелених насаджень.

Не допускається розміщення стаціонарних спеціальних конструкцій, що є джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів, з порушенням  діючих санітарних норм поблизу житлових приміщень. Освітлення елементів інформації повинно бути рівномірним,  без осліплюючих та затемнених частин інформаційного поля.

Матеріали, що використовуються при виготовленні усіх типів засобів зовнішньої реклами повинні відповідати сучасним вимогам якості та екологічної безпеки.

При розміщенні зовнішньої реклами на існуючих будинках і спорудах, необхідно масштаб та місце розміщення композиційно ув’язувати з цілою спорудою.

Спеціальні конструкції слід використовувати в якості естетично організуючого фактора ділянки в місцях з композиційно неорганізованою забудовою.

Рекламні засоби розміщуються в м. Кам’янка-Бузька в порядку, визначеному відповідним рішенням  міської ради .

17.2. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- у населених пунктах на висоті менш як5 метріввід поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїзної частини.

- методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель і споруд, якщо інше не передбачено угодою з їх власниками;

- тимчасові виносні рекламні засоби в центральній частині міста.

17.3. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним органом у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

17.4. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

17.5. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

17.6. ОЗР та вивіски не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких вони розташовуються, а також перекривати існуючі проходи і переходи. Розташування їх на фасадах та дахах будинків і споруд має здійснюватись із дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, без пошкодження елементів архітектури.

Якщо розміщення вивіски на будівлі (споруді) не передбачено проектною документацією цієї будівлі (споруди), погодженою та затвердженою у встановленому порядку, то її розміщення здійснюється на підставі погодження вивіски з управлінням з питань містобудування та архітектури  міської ради.

17.7. До інформаційного оформлення підприємств, установ, організацій та приватних підприємців належить наступна інформація про юридичних та фізичних осіб, що розповсюджується на належних їм спеціальних конструкціях:

17.8. Вивіски.

Вивіска  чи  табличка  з  інформацією  про  зареєстроване найменування  особи,  знаки  для товарів і послуг,що належать цій особі,  вид  її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування  особи),  час  роботи,  що  розміщена  на  внутрішній
поверхні  власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній  поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на  поверсі,  де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою.

Розміщення вивіски здійснюється без отримання дозволу, але з дотриманням естетичних норм. До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках текстова частина про роботу підприємства, повне юридичне найменування об’єкта тощо.

Такого виду інформація є обов’язковою і спрямована на інформування споживачів про виробника, виконавця, продавця тощо.

У темну пору доби вивіски освітлюються  внутрішніми джерелами освітлення. У виняткових випадках дозволяється використання індивідуальних зовнішніх джерел освітлення, при умові, що конструкції кріплення світильників будуть закриті декоративними елементами. Не допускається використання зовнішніх джерел освітлення поблизу вікон житлових приміщень, із порушенням санітарних норм. Тексти на вивісках повинні виконуватись відповідно до законодавства України про мови.

17.9 Соціальна реклама.

Розповсюдження соціальної реклами здійснюється у відповідності  із Законом України “Про рекламу”.

Розміщення спеціальних конструкцій, на яких міститься інформація відбувається із дотриманням містобудівних норм та законодавства в галузі архітектури та будівництва.

17.10. Спеціальні конструкції, на яких розміщується зовнішня реклама.

Спеціальні конструкції повинні бути спроектовані, виготовлені та змонтовані у відповідності із будівельними нормами та правилами.

Спеціальні конструкції повинні передбачати освітлення інформаційного поля, включення якого повинно здійснюватись у відповідності із графіком режиму роботи вуличного освітлення. Виняток можуть становити спеціальні конструкції, освітлення яких технічно утруднено або не доцільно (транспаранти – перетяжки, стягові, прапорові композиції, навіси, наземні панно, маркізи, сервісні дорожні знаки і знаки маршрутного орієнтування, що мають світлоповертаючу поверхню).

Для освітлення спеціальних конструкцій  повинні використовуватись світлові прилади промислового виготовлення, що відповідають вимогам електро та пожежобезпеки. Кріплення світлового приладу повинно забезпечувати його надійне з’єднання  зі спеціальною конструкцією та витримувати вітрове та снігове навантаження, вібраційні та ударні впливи.

Не допускається розміщення спеціальних конструкцій, що є джерелами шуму, вібрації, потужних світлових, електромагнітних та інших випромінювань та полів, поблизу житлових приміщень із порушенням санітарних норм.

Опори спеціальних конструкцій повинні виготовлятись із матеріалів, що забезпечують високий рівень безпеки при наїздах та достатню стійкість при вітровому  та сніговому навантаженні.

Спеціальні конструкції – рекламні щити.

Окремо стоячі спеціальні конструкції, що мають зовнішні поверхні для розміщення зовнішньої реклами, які складаються із фундаменту, каркасу та інформаційного поля.

Фундаменти окремо стоячих спеціальних конструкцій не повинні виступати над рівнем землі. У виняткових випадках, коли неможливо заховати фундамент, здійснюється маскування шляхом декоративно-художнього оформлення.

Прапорові композиції

Спеціальні конструкції, що складаються із основи, одного або декількох флагштоків (стійок) та м’яких полотен.

Прапори можуть використовувати в якості основи опори освітлення, будівлі та споруди.

Спеціальні конструкції, що розміщуються на будівлях та спорудах.

Спеціальні конструкції, що містяться на даху.

Об’ємні або плоскі спеціальні конструкції, що розміщуються повністю чи частково вище рівня будівлі або на даху.

Дахові спеціальні конструкції складаються із елементів кріплення, несучої частини конструкції та інформаційної установки.

Проекти дахових спеціальних конструкцій в обов’язковому порядку повинні пройти експертизу на безпеку (в тому числі і експертизу на вітрову стійкість, з урахуванням конкретного місця розташування).

Настінні панно.

Спеціальні конструкції, що розміщуються на площинах будівель та споруд у вигляді:

- зображення (інформаційного поля), безпосередньо нанесеного на стіну;

- спеціальної конструкції, що складається з елементів кріплення, каркасу та інформаційного поля.

Кронштейни.

Спеціальні конструкції двостороннього консольного площинного типу, встановлені на опорах (на власних опорах, стовпах – опорах вуличного освітлення, опорах контактної мережі) або на будівлях чи спорудах. Такі спеціальні конструкції виконуються в двосторонньому вигляді із внутрішнім освітленням.

Спеціальні конструкції світлових транспорантів-перетяжок повинні мати засоби аварійного відключення від мережі електропостачання. Площа визначається як площа інформаційного поля.

Електронні екрани (електронні табло).

Спеціальні конструкції призначені для відтворення зображення на площині екрану за рахунок світловипромінювання світло діодів, ламп та інших джерел  світла та світло випромінюючих елементів.

Маркізи. Спеціальні конструкції виконані у вигляді козирків та навісів з нанесеною на них рекламою та розміщеними над вітринами, входами та проходами будівель та споруд. Маркізи складаються із елементів кріплення до будівлі, каркасу та інформаційного поля, виконаного на м’якій або твердій основі.

Нетрадиційні види реклами і спеціальних конструкцій – тенти, повітряні кулі, аеростати, короби тощо, як правило, є тимчасовим оформленням, що розміщується на період проведення різного роду культурно-масових заходів (виставки, шоу, рекламні кампанії тощо).

Тимчасові рекламні засоби.

Спеціальні конструкції, що розміщуються на території міста Кам’янка-Бузька з умовою обмеженого розміщення у часі, як правило протягом робочого дня господарюючого суб’єкта.

Виносні рекламні щити.

Як правило, виконуються у двосторонньому варіанті, не мають власного освітлення. Розміщуються в пішохідних зонах та на тротуарах, але без перешкод вільному проходу пішоходів та техніки для прибирання даної частини дороги.

Тимчасові виносні рекламні засоби повинні бути висотою не більше1,4 мта шириною не більше0,8 м, розміщуватись впритул до фасаду будинку і при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше2,5 м. Для отримання дозволу на розміщення виносного щита заявник подає відповідні документи.

Тимчасова (короткотермінова) зовнішня реклама, як правило, розміщуються із метою рекламування  культурно-мистецьких заходів. Тимчасова зовнішня реклама розміщується на підставі укладеного договору. При розміщенні тимчасової зовнішньої реклами на технічних засобах організації дорожнього руху (в тому числі на турнікетах) необхідною передумовою є отримання погодження в балансоутримувача таких засобів.

Розташування тимчасових рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з відділом ДАІ УМВС України в Кам’янка-Бузькому районі.

Спеціальна конструкція, яка переміщається фізичною особою розміщується на території міста Кам’янка-Бузька, як правило протягом робочого дня.

Реклама на сітках біля будівництва об’єктів.

Тимчасові рекламні засоби, що розміщуються на сітках, що огороджують об’єкти будівництва.

17.11. Знаки для товарів та послуг, у тому числі ті, об’єктами яких є логотипи (словесні позначення), на які видано свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, а також ті, що охороняються на території України, згідно з її міжнародними договорами, наводяться відповідно до Закону України “ Про рекламу ”.

Застосування   мови  у  рекламі  здійснюється  відповідно  до чинного законодавства України про мови. Знаки для товарів  і  послуг  наводяться  у  рекламі  в  тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до чинного  законодавства.

17.12. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж.

17.13. Розміщення наземних конструкцій не повинно створювати перешкод вільному огляду реклами на раніше встановлених конструкціях, сприйняттю технічних засобів організації дорожнього руху.

17.14. Фундаменти наземних спеціальних конструкцій повинні бути на одному рівні з поверхнею землі (дорожнього покриття). Допускається виконання фундаменту у вигляді декоративної споруди: квітника, лавок тощо.

17.15. Вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків (будівель) та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.

17.16. Розповсюджувач зовнішньої реклами або власник вивіски:

- виконує роботи з розташування ОЗР чи вивіски без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель) та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та без порушення фітодизайну прилеглої ділянки;

- забезпечує відповідність спеціальної конструкції (вивіски) державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки;

- відповідає за безпеку при експлуатації і утриманні її у належному санітарно-технічному стані (у разі його відсутності – власник місця розташування ( балансоутримувач ) в т.ч. утримує в належному санітарно-технічному стані території навколо рекламних  щитів шляхом прибирання від сміття (залишків паперу, тощо), що падають (злітають, відокремлюються) з таких об’єктів через спеціалізовані підприємства на умовах договору або власними силами);

- зобов’язаний до виконання робіт з розташування ОЗР або інформаційної вивіски укласти угоду з власником місця розташування або балансоутримувачем, в якій має бути передбачена сплата відновлюваної вартості за знесені зелені насадження, газони та відшкодування витрат, пов’язаних з відновленням благоустрою (завіз чорнозему, посів трави, відновлення тротуарного покриття, демонтаж фундаментів після знесення щитів тощо), фасадів та дахів після демонтажу ОЗР або інформаційної вивіски.

17.17. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів та в межах місця розташуваня, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

17.18. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

17.19. У разі розміщення ОЗР при проведенні загальнодержавних, міських та інших соціальних заходів плата за право тимчасового використання місць (для розташування ОЗР), що знаходяться у комунальній власності може не справлятись на підставі рішення виконавчого  комітету міської ради або розпорядження міського голови.

 

РОЗДІЛ 18. УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ  ТВАРИН

            Власникам домашніх тварин  необхідно :

- у квартирах, де проживає кілька сімей тримати домашніх тварин  тільки  при згоді усіх мешканців квартири;

- утримувати собак на території підприємств, установ, організацій, приватних будинковолодінь в обладнаних місцях або на прив’язі;

- щороку реєструвати домашніх тварин та проводити профілактичні щеплення;

- проводити обов’язкове страхування відповідальності власників домашніх тварин  за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам;

- вигулювати собак тільки у визначених місцях на короткому поводу і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;

- перевозити домашніх тварин  усіма видами громадського транспорту з додержанням  правил, діючих на даному виді  транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;

- повідомляти протягом 5-ти днів ветеринарну установу та балансоутримувача  про придбання тварини,

- використовувати тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку допускається за наявності дозволу на таку діяльність, що видається центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини згідно  ст. 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Власникам домашніх тварин  забороняється:

- утримувати домашніх тварин в місцях загального користування ( коридорах, сходових площадках, горищах, підвалах, тощо);

- забруднювати території загального користування, вигулювати тварин без повідка та намордника, без наявності одноразового пакета та інвентаря для збору  екскрементів тварин;

- утримувати домашніх тварин  незареєстрованими;

- продавати домашніх тварин  у невстановлених місцях;

- викидати трупи домашніх тварин  або закопувати їх в землю;

- собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають нашийники з номерними знаками, намордники,  які  знаходяться  без  власника  на  вулицях,   площах,  у скверах,   парках,   пляжах,  у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються бродячими і підлягають відлову.

Підприємства, установи та організації,  незалежно від форми власності, фізичні особи – підприємці зобов’язані:

- слідкувати за своєчасною перереєстрацією, реєстрацією власниками домашніх тварин та додержанням ними цих правил;

- повідомляти спеціалізовану бригаду про наявність бродячих тварин і  сприяти виконанню обов’язків;

- тримати підвали, горища та інші підсобні приміщення в будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникнення туди тварин;

- ознайомлювати власників з правилами утримання домашніх тварин,  повідомляти їх про місця розташування пункту реєстрації, перереєстрації, щеплень та відлову цих тварин.

Очищення міста від трупів загиблих тварин  проводиться  спеціалізованою бригадою.

РОЗДІЛ 19. ПОРЯДОК  УТРИМАННЯ КЛАДОВИЩ  ТА  ІНШИХ  МІСЦЬ  ПОХОВАНЬ.

          1. Загальні  положення.

1.1. Утримання кладовищ здійснюється в межах фінансування, передбаченого міським бюджетом, у відповідності до вимог “Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань», затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України “Про поховання та похоронну справу” та відповідного рішення міської ради.

1.2. Вимоги щодо порядку утримання кладовищ та інших місць поховань є обов’язковими для користувачів місць поховань, власників намогильних споруд, відвідувачів кладовищ та суб’єктів господарювання, які здійснюють надання ритуальних послуг.

2. Вимоги щодо утримання місць поховань.

2.1.Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів та охорона всіх місць поховань забезпечуються за рахунок коштів міського бюджету.

2.2. Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку, як об’єкти культурної спадщини, забезпечує виконавчий комітет міської ради із залученням установ охорони культурної спадщини.

2.3. Утримання могил, родинних поховань,  гробівців у межах виділеної земельної ділянки здійснюється користувачем місця поховання.

3. Вимоги щодо облаштування поховань.

3.1. На території місць поховань не можуть бути розміщені об’єкти іншої, крім комунальної, форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, які є власністю  громадян.             .

3.2. Виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як користувачу місця поховання видається відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

3.3. Влаштування намогильних споруд (окремих елементів благоустрою) на могилах здійснюється у межах виділеної земельної ділянки на підставі свідоцтва про поховання,  яке видається користувачу місця поховання або письмої згоди особи з наданням  нею оригіналу свідоцтва про смерть першого похованого.

3.4. Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі,

Намогильні споруди, встановлені з порушенням стандартів, після письмового попередження ритуальною службою, у 2-х місячний термін підлягають демонтуванню за рахунок власника споруди.

4. Користувачам місць поховань, власникам намогильних споруд, відвідувачам кладовищ та суб’єктам господарювання, які здійснюють надання ритуальних послуг, забороняється:

4.1. Виготовлення та реалізація предметів ритуальної належності, які не відповідають державним стандартам і затвердженій вартості та здійснення торгівлі  квітковою продукцією на прилеглій до кладовищ території без укладення з ритуальною службою міста угод про надання  ритуальних послуг;

4.2. Установлення намогильних споруд та елементів благоустрою на могилах (місцях родинного поховання) поза  межами виділеної земельної ділянки;

4.3.Складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання поза межами
виділеної земельної ділянки ;

4.4.Заїзд автотранспорту на територію кладовищ без відповідного дозволу ритуальної служби та паркування його на проїздах та пішохідних доріжках, не забезпечивши проїзд спеціалізованого транспорту;

4.5.Проведення  робіт з благоустрою та впорядкування могил (замощення  проходів між могилами, встановлення пам’ятників, скульптур, ваз, меморіальних  плит, бордюрів, огорож, лавок та ящиків для інвентарю, влаштування квітників) поза  межами виділеної земельної ділянки;

4.6.Складування залишків вінків, квітів, трави, гілок, снігу у не відведених для цього місцях;

4.7.Добування ґрунту, піску, глини, нарізання дерну на території кладовищ та прилеглих  ділянках для проведення робіт з облаштування місць поховань;

4.8. Висадження  на території кладовищ  зелених насаджень, облаштування  квітників і газонів поза  межами виділеної земельної ділянки ;

4.9.Спалювання залишків вінків, сухої природної рослинності на території кладовищ та в контейнерах для збору відходів;

4.10.Перебування  на території кладовища з домашніми тваринами;

4.11.Осквернення  могил, пошкодження  та  викрадення  елементів намогильних споруд, предметів ритуальної належності , квіткової продукції,  тощо.

4.12.Порушення тиші та правопорядку .

 

 

 

РОЗДІЛ 20. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Всі об’єкти  соціальної сфери,житлово-комунального та громадського призначення , заклади охорони здоров’я та освіти  облаштовуються пандусами, поручнями та у разі необхідності кнопками виклику.

При проведенні капітальних та поточних ремонтів житлових і адміністративних будинків, приміщень соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури передбачити встановлення пандусів і поручнів в проектно-кошторисній документації.

Балансоутримувачу під час ремонту прибудинкових територій проводити влаштування пониження  бордюрів за адресами будинків, де проживають інваліди, що пересуваються на візках.

При встановленні світлофорних об’єктів при технічній можливості влаштовувати  спеціальні звукові системи для створення безпечних умов руху людей з вадами зору.

РОЗДІЛ 21. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ОБ’ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ

             Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою міста, підлягають відшкодуванню в установленому порядку (у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України  від 15 червня 2006 р. N 826 «Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою» та відповідного рішення виконавчого комітету міської ради «Про погодження відновної вартості об’єктів благоустрою міста»).

У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

 

РОЗДІЛ 22. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

Згідно із законодавством державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території міста здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Самоврядний контроль у сфері благоустрою міста здійснюється міською радою, в особі  виконавчого комітету, та підприємствами, які обслуговують житловий фонд міста та здійснюють благоустрій території міста.

Самоврядний контроль за станом благоустрою міста  здійснюється шляхом:

-  проведення перевірок території;

-  розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в обговоренні проектів благоустрою територій міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

- подання матеріалів на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок   порушення   законодавства  з   питань   благоустрою міста, правил благоустрою території міста;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок   порушення   законодавства  з   питань   благоустрою міста, правил благоустрою території міста.

Громадський контроль у сфері благоустрою міста здійснюється громадськими інспекторами  у сфері житлово-комунального господарства  згідно встановленого порядку.

Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду   органами   місцевого   самоврядування   в порядку, визначеному законодавством.

РОЗДІЛ 23. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

            Законодавством України встановлено відповідальність, зокрема, за:

- порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених  пунктів (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення населених пунктів (ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушення правил тримання собак і котів (ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-  куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (ст.175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-  порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші, в тому числі зовнішньої вентиляції, кондиціонерів, гучномовців, звукової техніки, звукових сигналів та автосигналізації, їзди без глушників, використання салютів і феєрверків, проведення без відповідного дозволу робіт у нічний час  в населеному пункті і громадських місцях (ст.182 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

-  пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою.

-   порушення вимог щодо розміщення рекламних засобів (Закон України «Про рекламу»)

-   порушення вимог у сфері поводження з ТПВ (Закон України «Про відходи»)

-   за неналежний технічний та естетичний стан рекламних засобів та неналежне утримання території навколо рекламних засобів в належному санітарному стані (ст. 152 КУпАП);

-  за самовільне  розташування (без отримання відповідних погоджень виконавчих органів міської ради) на об’єктах благоустрою, будівлях та спорудах засобів, що використовуються для доведення інформації до споживача;

-  порушення вимог щодо розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, малих архітектурних форм (павільйонів, кіосків, навісів, палаток, парасольок, лотків, столиків і іншого торгового обладнання та торгової експозиції) без відповідних погоджень виконавчих органів міської ради, узгодженого загального вигляду, без оформлення відповідного права на земельну ділянку, самовільне розміщення малих архітектурних форм, обладнання та торгової експозиції із зайняттям території тротуарів, пішохідних доріжок, переходів, проїздів і проїзної частини вулиць, яка перешкоджає пішохідному та дорожньому руху, заїздам на території;

-  псування фасадів, покрівель будинків, малих архітектурних форм, огороджень, елементів мощення написами та малюнками, самовільне влаштування балконів, входів, сходів, зміни оздоблення, замурівка лоджій, сходових кліток, коридорів, приміщень та вікон загального користування.

Посадові особи підприємств, установ, організацій  несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність,  що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю  громадян  на  власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

Відповідно до ст.42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою міста, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

Оскарження та опротестування постанов про правопорушення, відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення Правил проводяться в порядку, зазначеному діючим законодавством.

         Неповнолітні   особи   (у   віці   від   чотирнадцяти   до вісімнадцяти  років) відповідають за завдану ними шкоду самостійно на загальних підставах. У  разі  відсутності   у   неповнолітньої   особи   майна, достатнього   для  відшкодування  завданої  нею  шкоди,  ця  шкода відшкодовується в частці,  якої не вистачає,  або в повному обсязі її  батьками  (усиновлювачами)  або  піклувальником,  якщо вони не доведуть,  що  шкоди  було  завдано  не  з   їхньої   вини.   Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі,  який за законом здійснює щодо  неї   функції   піклувальника,   цей   заклад   зобов'язаний відшкодувати  шкоду  в  частці,  якої  не вистачає,  або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.

У разі порушення вимог у сфері благоустрою громадяни,  посадові особи та громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність згідно ст.82 та ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, шляхом накладення штрафу передбаченого чинним законодавством.

Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою міста, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

РОЗДІЛ 24. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ.

Внесення змін до Правил здійснюється міською радою у встановленому законодавством порядку.

 

 

Секретар ради                                                                В.Бусель

П Р О Т О К О Л  № ____

про порушення правил благоустрою міста(села)

Мною _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(посада, ПІБ особи, яка складає протокол)

при ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(вказати обставини, при яких встановлено порушення,  адресу)

виявлено____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(стисло описати суть порушення, вказати місце, дату, час вчинення порушення)

що є порушенням пункту ­­­_____ правил благоустрою території міста, затверджених

Кам’янка-Бузької міської від 23.04.2013 р. №14, та ст.152 КУпАП.

ДАНІ ПРО ПОРУШНИКА

  1. Для громадян або посадових осіб:

Прізвище, ім”я, по батькові______________________________________________

Дата народження _____________________________________________________

Посада _________________________місце роботи__________________________

Домашня адреса_______________________________________________________

____________________________________________________________________

2.   Для юридичних осіб:

Назва юридичної особи_________________________________________________

Відомча підлеглість___________________________форма власності___________

Юридична адреса_____________________________________________________

Посада, прізвище керівника_____________________________________________

___________________________________________________________________

Особу правопорушника встановлено_____________________________________

___________________________________________________________________

Чи притягувався протягом року до адміністративної відповідальності ________

___________________________________________________________________

Свідки правопорушення  1._____________________________________________

адреса_____________________________________________________________

2.________________________________________________________________

адреса_____________________________________________________________

Пояснення особи, яка здійснила порушення (представника юридичної особи) ___

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Підпис особи, яка здійснила порушення (представника юридичної особи)

_______________________________________________________________

Згідно зі статтею 268 Кодексу України про адміністративні порушення, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі.

Справу за фактами порушення законодавства, які зафіксовані у цьому протоколі, буде розглянуто на адміністративній комісії при виконавчому комітеті Кам’янка-Бузької міської ради _____________________________________

“______”_______________ 20 ____ р.                       ______________________

(підпис особи, яка склала акт)

Копію протоколу отримав    ________________________

(підпис правопорушника)

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Як Ви оцінюєте роботу Кам'янка-Бузької міської ради ?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано