Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельних ділянок для виробничих потреб по вул. Саксаганського в м. Кам’янка-Бузька

Дата: 17.12.2020 09:31
Кількість переглядів: 1514

Фото без описуЗаява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельних ділянок для виробничих потреб по вул.Саксаганського в м.Кам’янка-Бузька

 

Загальні положення

1. Замовник СЕО

Камянка-Бузька міська рада. 80400, Львівська область, Камянка-Бузький район, місто Камянка-Бузька.

ЄДРПОУ: 04056345.

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальний план території розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Детальний план території розробляється на земельну ділянку для виробничих потреб по вул. Саксаганського – на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Містобудівна документація «Детальний план території земельних ділянок для виробничих потреб по вул. Саксаганського в м. Кам’янка-Бузька розроблена на підставі наступних вихідних даних:

Рішення №7 від 19 квітня 2018 р. «Про включення в перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які виставлятимуться на земельні торги для продажу права оренди;

– завдання на проектування;

– плану топографічного знімання території М 1:1000.

Проект розроблятиметься відповідно до:

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Закону України «Про відходи»;

– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

– Закону України «Про екологічну мережу України»;

– Закону України «Про охорону земель»;

– Закон України «Про рослинний світ»;

– Закону України «Про тваринний світ»;

– Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

– ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

– ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;

– ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

– ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

–ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

– СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»;

– Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Даним детальним планом розглядається територія площею 10,1920 га, що знаходиться в мКамянка-Бузька, що належить до Камянка-Бузької міської ради Камянка-Бузького району Львівської області.

Кам'янка-Бузька (до 1944 року Кам'янка-Струмилова) – місто, районний центр Кам'янка-Бузького району Львівської області, розташоване за 43 км на північний схід від Львова над річками Західний Буг та Кам'янка. До складу Кам'янко-Бузької міської ради, окрім міста, входять села Забужжя і Тадані. Тут постійно проживає 10 858 осіб. Загальна площа міста складає 8,63 км2.

Місто має вигідне розташування відносно важливих транспортних шляхів та кордону з ЄС. Відстань до кордону з Польщею становить 101 км. По території міста проходить автомагістраль національного значення Львів-Луцьк, а відстань до автомагістралі міжнародного значення Київ-Чоп становить 18 км.

Місто має зручне розміщення щодо залізничних шляхів. У сусідньому селі Сапіжанка залізнична лінія розгалужується на дві гілки, що прямують в бік Червонограда, Володимира-Волинського, Ковеля і Радехова, Луцька. Обидві ці лінії проходять через Кам'янку-Бузьку і в місті є дві залізничні станції: Кам'янка-Бузька на лінії до Луцька і Батятичі (названа на честь сусіднього села, проте розташована на околиці Кам'янки-Бузької) на лінії до Ковеля.

Проектована територія знаходиться на окраїні міста, віддалено від житлової забудови, по вулиці Саксаганського.

Дана територія має зручні транспортні зв’язки з центральною частиною міста де сконцентровані усі основні громадські об’єкти, з житловими кварталами та зручне сполучення з навколишніми населеними пунктами.

До внутрішніх чинників що сприятимуть розвитку даної територій належить:

– транспортний потенціал міста – розташування на важливих транспортних артеріях;

– соціально-демографічний потенціал – кількість працездатного населення міста;

– структура та потужність торгового комплексу – передбачається розвиток громадських об’єктів та створення нових робочих місць;

– природно-ресурсний потенціал – природно-кліматичні умови є придатними для даної діяльності;

– рівень інвестиційної привабливості території є доволі високий.

Територія на даний час є частково задіяною об’єктами різного роду господарювання та проектується детальним планом території з метою впорядкування існуючих ділянок та споруд, визначення площ нових ділянок проектування, просторової композиції, параметрів забудови та основних планувальних обмежень для подальшого розвитку.

Територія що опрацьовується детальним планом з метою реконструкції автостанції та прилеглої території повинна сприяти розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць.

Геологічна будова: Місто розміщене на південно-західній окраїні Руської платформи в межах Волино-Подільської плити. З геоморфологічної точки зору місто розміщене на Малополіській алювіально-водно-льодовиковій рівнині.

Геоморфологічна будова: У геоморфологічній схемі територія проектування входить до підобласті Малого Полісся та району Ратинської плоско-хвилястої водно-льодовикової та алювіально-денудаційної рівнини. Район Ратинської водно-льодовикової та алювіально-денудаційної рівнини займає західну частину Малого Полісся, охоплює басейн р. Рати і частково Солокії. У формуванні рівнини важливу роль відіграли талі води нижньочетвертинного льодовика (окське зледеніння). Широкі долини заповнені піщаними відкладами, які залягають на водотривких крейдових відкладах. Домінуючий тип рельєфу – плоскохвилясті акумулятивні водно-льодовикові рівнини, які чергуються з алювіальними і заболоченими рівнинами вздовж основних річок Рати, Солокії та Болотні – лівих приток Західного Бугу.

Для Ратинської рівнини вплив рельєфу на структуру ґрунтового покриву мають форми мезорельєфу, представлені еоловими утвореннями – дюнами й улоговинними дефляційними пониженнями. Вони формують переважно струменеві та ізоморфні форми ґрунтових мозаїк пасмові і плямисті різновиди поєднання ґрунтів.

Гідрографія: Через місто проходять дві річки – Західний Буг та Кам’янка. Долина ріки Західний Буг у межах міста звивиста і трапецеїдна. Береги пологі, на окремих ділянках обривисті. Заплава двустороння, рівнинна, лучна. У заплаві багато стариць та озер. Річка Камянка – мала ліва притока Західного Бугу. Долина ріки у нижній течії у межах міста коритоподібна. Ширина русла ріки 5–10 метрів, глибина до 2,5 м, похил ріки 1,2 м/км. При вході ріки на територію міста її долина перекрита земляною греблею довжиною 30 м з гвинтовим спуском води, яка утворила водосховище.

Клімат: Клімат міста Кам'янка-Бузька має риси атлантично-континентального типу, які характерні для всієї західної частини України: висока зволоженість, м'які зими з частими відлигами й помірно тепле майже без посух та суховіїв літо. Матеріали спостережень на Кам'янка-Бузькій метеороло-гічній станції з 1950-го року показують, що першою особливістю клімату Малого Полісся і, в тому числі міста Кам’янка-Бузька, є порівняно м'якші зими. Середня температура січня тут не опускається нижче -4,6°.

Загальна площа території, на яку розроблено детальний план – 10,1920 га.

Територія опрацювання, розташована на території м. Кам’янка-Бузька а саме в північно-західній його частині. Поруч з териорією проходить автодорога (в межах міста вулиця Саксаганського) що прямує в сторону села Ягідня та Зубів Міст.

З протилежної сторони вулиці Саксаганського знаходиться діюче загальноміське кладовище з санітарно-захисною зоною 300м.

На захід від території проектування знаходяться декілька відокремлених від загальної забудови міста садиб.

На північ від території проектування розташовані землі Кам’янка-Бузької міської ради.

На схід від території проектування проходить залізнична вітка.

А в східній частині території проектування знаходяться існуючі ділянки ПП «Скіфи» – виробничі території (виробництво дерев’яних піддонів) та ділянка сільськогосподарського призначення.

В західній частині території проектування, де передбачається відведення земельних ділянок для виробничих потреб, знаходяться нежитлові будівлі колишнього господарського комплексу. А саме там розташовані будівлі адміністративних корпусів, прохідної, автовагової, складів, виробничих цехів, станції технічного обслуговування та автозаправної станції. На території розташовані також навіси для зберігання сировини та продукції, місця для відпочинку працівників, резервуари запасу води та резервуари запасу палива.

На частині території наявне тверде покриття та зелені насадження.

Дана територія згідно «Проектного плану» детального плану території, формується з трьох існуючих ділянок та трьох проектованих ділянок виробничого призначення. Також в межі опрацювання входять вулиця Саксаганського, зелені насадження та проїзди з метою обґрунтуваннях транспортного сполучення.

Територія має рівнинний характер. Відмітки поверхні землі коливаються в межах 212,0 – 208,0 з нахилом в північному напрямку.

Отже, територія опрацювання детального плану території межує:

– з північно-західної сторони з проїздом та територією Прибужанівської сільської ради;

– з західної сторони з проїздом та землями сільськогосподарського призначення і територією житлової садибної забудови;

– з східної сторони розташована виробнича зона ПП «Скіфи» за якою проходить залізнична вітка;

– з південно-західної сторони – з дорогою в сторону села Ягідня (в межах міста вулиця Саксаганського).

Зокрема проектовані ділянки 1-3 різної площі (Ділянка № 1 – 3,0200 га, ділянка № 2 – 0,1817 га, ділянка № 3 – 0,3600 га) та конфігурації які формуються в західній частині території призначені для виробничих потреб що відповідає положенням генерального плану міста та є доцільним для даної території адже територія потрапляє в СЗЗ кладовища та не годиться для потреб житлової та громадської забудови.

В свою чергу кожна з ділянок даного цільового призначення ділиться на окремі зони різного функціонального призначення.

Доїзд до проектованих об’єктів передбачається влаштувати від існуючої вулиці Саксаганського (автодороги що веде з м. Кам’янка-Бузька до с.Ягідня).

Детальним планом території передбачено влаштування в’їздів-виїздів на ділянки в межах існуючих а також за допомогою кругового об’їзду території проектування. В межах ділянки № 1 влаштовано два розосереджені в’їзди-виїзди з метою забезпечення зручності обслуговування ділянки та пожежної безпеки. Рух навколо будівель забезпечується по проїздах з твердого покриття та забезпечує доступ у найбільш віддалену частину будівель та споруд.

Електропостачання будівель кожної з ділянок передбачається від існуючих трансформаторних підстанцій на півночі території проектування. Для забезпечення додаткових потужностей виробництва можливим є встановлення трансформаторних підстанцій на кожній з ділянок відповідно до технічних умов.

Питне водопостачання можливо влаштувати від централізованого водопроводу міста. Також можливим є влаштування свердловини питного водопостачання при умові дотримання зони санітарної охорони 30м (перший пояс ЗСО). Потреби води в технічній воді для виробничого процесу можуть бути забезпечені за рахунок свердловин влаштованих на території підприємств.

Від будівель території детального плану передбачається відведення побутових і виробничих стічних вод.

Відведення виробничих стічних вод з цеху і виробничо–дощової води з території передбачається в нафтовловлювач компанії «ACO».

Побутові стоки відводяться на локальні каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки, які розташовуються на кожній з ділянок або одна на декілька ділянок.

Газопостачання проектованих будівель і споруд які будуть в подальшому розташовані на проектованій території детального плану можливе від газопроводу середнього тиску, прокладання якого необхідно здійснювати від основних мереж міста.

Опалення будівель передбачається здійснити за рахунок встановлення котлів на газу або на альтернативному паливі.

Детальним планом території передбачено максимальне збереження існуючого рельєфу та влаштування на вільній від замощення території трав’яного покриття, вічнозелених кущів та клумб.

На території кожної з ділянок передбачено влаштувати відкритий впорядкований майданчик для відпочинку працюючих з розрахунку 1 м2 площі на 1 працюючого в найбільшу зміну.

На території, яка розглядається детальним планом, згідно матеріалів генерального плану, пам’ятки архітектури, історії, культури – відсутні.

Заплановані об’єкти відносяться до категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягатимуть оцінці впливу на довкілля.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як задовільний, чому сприяють зелені насадження на території проектування.

Відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

4. Ймовірні наслідки

а) Детальний план території земельних ділянок для виробничих потреб по вул. Саксаганського в м. Кам’янка-Бузька не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну. У таблиці наведено ймовірні наслідки виконання ДДП на навколишнє середовище.

Сфери охорони довкілля

Можливі наслідки виконання ДДП

 

 

 

 

Атмосферне повітря

У результаті виконання робіт будуть наявні неорганізовані нестаціонарні джерела викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря – автотранспорт, дизель-генератор, зварювальні роботи, пересипка сипучих матеріалів (ґрунт, пісок, щебінь).

Вплив на повітряне середовище пов'язаний з утворенням та викидом забруднюючих речовин при роботі систем опалення та кондиціонування, при функціонуванні деревного виробництва: аміак, сірководень, дрібнодисперсний пил, вуглекислий газ та ін.

 

Водне середовище

Водопостачання та водовідведення проектованого об’єкту буде відбуватись згідно проектних рішень.

Ризики можливі під час підключення до існуючої каналізаційної мережі чи під час буріння свердловин.

Створення додаткових впливів на водне середовище не передбачається.

 

 

Ґрунтове середовище

При будівництві об’єкту можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів.

Ґрунтовий покрив може зазнавати трансформації під час будівництва та руху транспортних засобів, будівництві виробничих та адміністративних споруд, прокладанні інженерних мереж, вибурювання свердловин, спорудженні відпочинкових майданчиків.

При експлуатації об’єктів можливий вплив на ґрунтове середовище внаслідок проїзду транспорту, осіданні пилу, тирси, роботи автосервісу (пролив мастильних речовин).

 

 

 

Акустичний вплив

Шумове забруднення буде спричинене насамперед роботою будівельної техніки та матиме тимчасовий характер. При експлуатації проектованого об’єкту шум, насамперед, створюватиметься внаслідок роботи виробничих цехів та проїзду транспорту. Встановлені допустимі норми перевищуватись не будуть.

 

Світлове, теплове та радіаційне забруднення

 

Очікування впливу не передбачається.

 

 

 

 

 

 

Флора та фауна

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено.

Під час інженерної підготовки території будівництва та обслуговування торгових, складських та адміністративних будівель буде здійснюватися видалення зелених насаджень. Видалення зелених насаджень повинне здійснюватися згідно законодавчих та нормативних вимог відповідно до проекту на підставі дозвільних документів.

Геологічне середовище

Можливий вплив інженерно-господарської діяльності під час будівельних робіт.

Придатність до забудови на стадії розробки Детального плану території визначається виходячи з найбільш раціонального її використання, ефективного розміщення всіх основних елементів об’єктів і їх структури, організації вертикального планування, створення чітких транспортних зв’язків, можливості розвитку завдяки резервуванню території, максимальному збереженню середовища існування людини.

З метою поліпшення навколишнього природного середовища, встановлюються охоронні зони від інженерних мереж.

Рослинний шар ґрунту, що утворюється внаслідок влаштування фундаментів, влаштування твердого покриття, проведення вертикального планування використовується для покращення родючості землі.

б) Зважаючи на географічне положення м. Кам’янка-Бузька транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Детального плану території земельних ділянок для виробничих потреб по вул. Саксаганського в м. Кам’янка-Бузька для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДПТ не буде затверджено

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки детальний план є стандартним способом для розроблення Детального плану території земельних ділянок для виробничих потреб по вул. Саксаганського в м. Кам’янка-Бузька з використанням найкращих доступних методик.

Розроблення та реалізація детального плану здійснюватиметься з урахуванням діючих вимог санітарного та природоохоронного законодавства. При проектуванні враховуватимуться містобудівні обмеження та особливості території.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Під час підготовки звіту СЕО визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно–правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє природне середовище в період будівництва та функціонування садибних будиночків, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи з особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

З огляду на характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– доповіді про стан довкілля,

– статистичну інформацію,

– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля,

– дані моніторингу стану довкілля,

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативного впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

– охорона рослинного покриву;

– охорона атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод;

– охорона ґрунтів та геологічного середовища;

– заходи щодо пожежної безпеки.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

– ресурсозберігаючі заходи (збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.);

– планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.);

– охоронні заходи (моніторинг території зон впливу планової діяльності).

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

– зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

– характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Камянка-Бузька міська рада (Львівська область, Камянка-Бузький район, м. Камянка-Бузька, 80400).

10. Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельних ділянок для виробничих потреб по вул. Саксаганського в м. Кам’янка-Бузька (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Просимо надати зауваження та пропозиції.

 

        Міський голова                                               О.Омелян

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельних ділянок для виробничих потреб по вул.Саксаганського в м.Кам’янка-Бузька


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Як Ви оцінюєте роботу Кам'янка-Бузької міської ради ?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано