Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону об’єкта малої приватизації комунальної власності Кам’янка-Бузької міської ради нежитлового приміщення, будинок ФАП, вул. Шевченка Т.,буд.2 с.Дернів

Дата: 26.12.2022 15:06
Кількість переглядів: 186

Інформаційне повідомлення Камֹ’янка-Бузької міської ради про проведення електронного аукціону об’єкта малої приватизації комунальної власності Кам’янка-Бузької міської ради нежитлового приміщення, будинок ФАП, вул. Шевченка Т.,буд.2 с.Дернів, Львівської обл.

КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі: RАS001-UA-20221220-96613

1. Інформація про об’єкт приватизації:

Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка Т.,буд.2 с.Дернів, Львівської обл. інд.80430

Найменування об’єкта:  нежитлового приміщення, будинок ФАП, вул. Шевченка Т.,буд.2 с.Дернів, Львівської обл.

Опис об’єкта: Будинок ФАП, площею 59,2 кв.м, по вул. Шевченка т.,буд.2 с.Дернів, Львівської обл. Рік побудови будинку - 1960 року. Технічний стан конструктивних елементів: фундамент, стіни, перекриття- незадовільний, конструктивних елементів:покрівля, пройоми, підлоги, оздоблення, інженерге оснащення - аварійні. Криниця на подвір’ї. Земельна ділянка під будівлею не визничена. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.07.2021, номер запису про право власності: 43310867.

Балансоутримувач: Кам’янка-Бузька міська рада

Адреса балансоутримувача: 80400, Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка, 2.

Телефон балансоутримувача: (032-54)  24596.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 04056196

Електронна адреса: ms.kbmr@ukr.net

Дані про об’єкт:

Фотографічне зображення та технічна документація об’єкта додається.

2. Інформація про електронний аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: «16» січня 2023 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09-00 до 18-00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та «Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: ринковою вартістю – 152735,00 (Сто п’ятдесят дві тисячі сімсот тридцять п’ять) грн.;

Розмір гарантійного внеску:  30547,00 грн. без ПДВ.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 76367,50 (Сімдесят шість тисяч триста шістдесят сім) грн.50 коп.

Розмір гарантійного внеску: 15273,50 грн. без ПДВ.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

76367,50 (Сімдесят шість тисяч триста шістдесят сім) грн.50 коп.

Розмір гарантійного внеску: 15273,50 грн. без ПДВ.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

21 календарних дні від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 1527,35 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 763,67 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

  Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 10 кроків.

Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:

- Переможець аукціону зобов’язується забезпечити благоустрій території біля даного об’єкту;

- В питаннях землекористування переможець аукціону зобов’язується дотримуватись вимог чинного законодавства;

4. Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником  Кам’янка-Бузької міської ради (балансоутримувач) годину огляду об’єкта за телефоном: (032-54) 2-45-96, з 10.00 до 17.00 у робочі дні.

Адреса балансоутримувача: 80400, Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка, 2.

Електронна адреса: ms.kbmr@ukr.net

5. Організатор аукціону: Кам’янка-Бузька міська рада (код за ЄДРПОУ 04056196). Адреса: Кам’янка-Бузька міська рада м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка, 2.

Контактний тел. (032-54) 2-45-96 з 10.00 до 17.00 у робочі дні.

Контактна особа: Мельник Наталія Олександрівна

6. Засоби платежу:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону:

- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою:

- укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на п/р UA708999980314131905000013823 Казначейство України код ЄДРПОУ 38008294,  МФО 899998 ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок п/р UA708999980314131905000013823 Казначейство України код ЄДРПОУ 38008294 МФО 899998, суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок п/р UA708999980314131905000013823 Казначейство України код ЄДРПОУ 38008294 МФО 899998, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

7. Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

  1. для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;
  2. для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;
  3. для потенційних покупців - юридичних осіб:
  • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;
  • документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;
  • інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;
  • остання річна або квартальна фінансова звітність;
  1. документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 20 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання   на        перелік           авторизованих          майданчиків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

  1. письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

  Розпорядження міського голови №___ від __.12.2022 р. «Про затвердження протоколу аукціонної комісії та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону об’єкта малої приватизації комунальної власності Кам’янка-Бузької міської ради»

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

Фото без описуФото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Як Ви оцінюєте роботу Кам'янка-Бузької міської ради ?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано