КЗ "ЦНСП Кам'янка-Бузької міської ради". ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Дата: 10.11.2022 16:38
Кількість переглядів: 366

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів з особливостями

1. Найменування замовника: КЗ «Центр надання соціальних послуг Кам’янка-Бузької міської ради» м. Кам’янка-Бузька Львівської області

2. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:42086698.

4. Місцезнаходження замовника: 80400, Львівська обл., м. Кам’янка-Бузька, вул. І. Франка, 3.

5. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Никон Галина Іванівна, бухгалтер, e-mail: 42086698@ukr.net, тел. +380974408891.

6. Вид предмета закупівлі: товари.

7. Конкретна назва предмета закупівлі: Природний газ.

8. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: код 09120000-6 «Газове паливо» (окремі частини предмету закупівлі (лоти) – не передбачено).

9. Код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: ДК 021:2015: код 09123000-7 «Природний газ».

10. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Природний газ –                 2700 куб.м.

11. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 80400, Львівська обл., Львівський р-н, м. Кам’янка-Бузька, вул. І. Франка, 3.

12.  Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.03.2023 року.

13. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Споживач зобов’язаний оплатити вартість спожитого обсягу природного газу, вказаного у акті приймання передачі/рахунку фактурі шляхом перерахування на банківський рахунок Постачальника коштів, у такому порядку: - 70% вартості  фактично переданого відповідно до акту приймання-передачі природного газу – до останнього числа місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено постачання газу. Остаточний розрахунок за фактично переданий газ здійснюється Споживачем до 15 числа (включно) місяця, наступного за звітним, в якому Споживач повинен був сплатити 70% грошових коштів за відповідний розрахунковий період.

14. Очікувана вартість предмета закупівлі: 44696 грн.00 коп. (сорок чотири тисячі шістсот дев’яносто шість грн. 00 коп.) з ПДВ.

15. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): не передбачено.

16. Джерело фінансування закупівлі: Кошти місцевого бюджету.

17. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 223,48 грн. (двісті двадцять три  грн. 48 коп.) – 0,5% від очікуваної вартості.

18. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):                          не застосовується. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна».  Критерії оцінки тендерних пропозицій:  ціна (питома вага цінового критерію – 100 %).

19. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за наявності): відсутні.

20. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: «18» листопада  2022 року час 1800 год.

21. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):                        Не вимагається.

22. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):                            Не вимагається.                       

23. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не передбачено, оскільки забезпечення тендерних пропозиції не вимагається.

24. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Тендерна пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою. В разі надання документів, які необхідні для формування тендерної пропозиції учасника, виданих відповідними установами, підприємствами, організаціями російською мовою, допускається наявність даних документів на російській мові. У іншому випадку в разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений учасником торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника).

25. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: визначаються електронною системою закупівель автоматично, оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини першої статті 10 цього Закону України «Про публічні закупівлі».

26. Дата та час проведення електронного аукціону: визначаються електронною системою закупівель автоматично, оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини першої статті 10 цього Закону України «Про публічні закупівлі».

_____________________________

*Оголошення про проведення відкритих торгів сформовано у відповідності до положень статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII (зі змінами та доповненнями).

Уповноважена  особа                                                                                          Галина НИКОН

 

ПРОТОКОЛ

 

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

 

«09  » листопада   2022р.               № 55-2022                            м. Кам’янка-Бузька

 

      Уповноважена особа                                                      Галина НИКОН

        

   Порядок денний:

         1. Про внесення змін до річного плану закупівель на 2023 рік.

        2. Про проведення відкритих торгів з особливостями згідно річного плану закупівель на 2023 рік. .

 

Враховуючи статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), Положення про уповноважену особу, що затверджене наказом КЗ «Центр надання соціальних послуг Кам’янка-Бузької міської ради» від 20.10.2021 № 87, та з метою організації закупівлі по предмету ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 09120000-6» «Газове паливо (Природний газ)».

            ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

По питанню першому:

Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану (далі річний план).

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

У замовника виникла потреба у закупівлі на січень-березень 2023 року природного газу: ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 09120000-6» «Газове паливо (Природній газ)», очікувана вартість 44696,00 грн. з ПДВ. Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету (обгрунтування очікуваної  вартості закупівлі додається).

Враховуючи очікувану вартість закупівлі та  відповідно до п. 10 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в  Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. № 1178,  необхідно передбачити проведення закупівлі природного газу  шляхом проведення відкритих торгів з особливостями  та внести зміни в річний план закупівлі  на 2023 рік.

 

По другому питанню:

 

Відповідно до річного плану закупівель на 2023 рік необхідно провести відкриті торги з особливостями на закупівлю природного газу: ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 09120000-6» «Газове паливо (Природній газ)», очікувана вартість 44696,00 грн. з ПДВ. Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету.

Для проведення закупівлі необхідно затвердити тендерну документацію та оголосити відповідну закупівлю: ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 09120000-6» «Газове паливо (Природній газ)», очікувана вартість 44696,00 грн. з ПДВ. Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету.

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни в річний план закупівель на 2023 рік та оприлюднити відповідну інформацію у порядку, передбаченому згідно ст. 4 Закону в електронній системі закупівель.

2. Закупівлю по предмету «Газове паливо (природній газ)» - код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – «09120000-6» здійснити шляхом проведення процедури відкритих торгів з особливостями у відповідності з вимогами Закону та Особливостей.

2. Забезпечити проведення процедури відкритих торгів з особливостями в межах чинного законодавства.

3. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик оголошення про проведення процедури відкритих торгів з особливостями в  електронній системі закупівель з урахуванням статей 10 (з врахуванням Особливостей) та 21 Закону.

5.  Затвердити тендерну документацію (додається).

6. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик тендерну документацію в електронну систему закупівель у порядку, передбаченому ст. 10 Закону.

 

 

Уповноважена особа                                                              Галина НИКОН    

 

            

 

ОБГРУНТУВАННЯ

 

З метою забезпечення температурного режиму в КЗ «Центр надання соціальних послуг Кам’янка-Бузької міської ради» м. Кам’янка-Бузька Львівської області  Уповноважена особа оголосила закупівлю природного газу «код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” — 09120000-6 — газове паливо (природний газ)» в необхідній кількості, а саме: 2700 куб. м. на січень-березень 2023 року. Загальна кількість необхідного об’єму сформована з огляду на споживання за 2021-2022 роки. Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам: — Закону України «Про ринок природного газу»; — Правилам постачання природного газу (затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496 (зі змінами)). — іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу». Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається замовнику, повинні відповідати положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем. Якість газу, що передається споживачу на межі балансової належності, має відповідати вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості. Під час здійснення цієї закупівлі стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована керуючись  Законом України «Про ринок природного газу», Постановою Кабінету міністрів України від 19 липня 2022 року № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 № 839), Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження правил постачання природного газу» (далі - Правила постачання природного газу), Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 «про встановлення тарифів для ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки» та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють відносини в сфері постачання природного газу.

  Пунктом 6   «Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» встановлено ціну природного газу бюджетним установам, яка становить 16 390 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед).

КЗ «Центр надання соціальних послуг Кам’янка-Бузької міської ради» м. Кам’янка-Бузька 27 жовтня 2022 року отримало від ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»  пропозицію  на постачання природного газу  по ціні 16553,89 грн.  з ПДВ за 1000 куб. м. з врахуванням тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнту, який застосовується у разу замовлення потужності на добу вперед.

 Аналіз ринку  природного газу станом на 03.11.2022р. визначає середньозважену ціну природного газу  39988 грн. за 1000 куб. м.   Задля максимальної економії бюджетних коштів та ефективності їх використання у час воєнного стану, коли всі кошти потрібно направляти на Перемогу,  уповноваженою особою було прийнято рішення оголосити закупівлю 2700 куб. м природного газу з очікуваною вартістю 44696грн. 00 коп. з ПДВ.

 

Уповноважена особа                                                                                     Галина НИКОН

 

 

 

ДОДАТОК №2

до тендерної документації

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Природний газ

код ДК 021:2015 - 09120000-6  «Газове паливо»

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

 

Природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) — корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск — 760 мм ртутного стовпа і температура — 20° C) і є товарною продукцією.

 

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання природного газу. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів Замовника  з  01.01.2023   по 31.03.2023 року   становить  2700 м³.

 

1. Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на постачання з урахуванням усіх  платежів (у тому числі транспортування), які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю;

2. Відносини між Замовником та Учасником регулюються наступними нормативно правовими актами:

  • Закон України «Про публічні закупівлі» №922-VII від 25.12.2015 р. (зі змінами);
  • Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII;
  • Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496;
  • Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2494;
  • Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493;
  • Іншими нормативно правовими актами.

  3. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу, який передається замовнику на межі балансової належності, повинен відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови», вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості. Фізико-хімічні показники (ФХП) природного газу, який постачається замовнику, повинен відповідати параметрам, положенням Кодексу № 2493, Кодексу № 2494.

4. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

5. Місце поставки:

 

 

Місцезнаходження обєкта

Найменування Оператора ГТС

Орієнтовна кількість кубічних метрів

 

80400, Львівська обл., Львівський  р-н,  м. Кам’янка-Бузька,  вул. І.Франка, 3

 

АТ «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз»

2700

           

 

 

 

 

 

ЯКІСНІ ВИМОГИ:

Найменування показника

Норма

1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше

31,8 (7600)

2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³)

9850-13000

3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше

0,02

4. Масова концентрація меркаптановоїсірки, г/м³, не більше

0,036

5. Об’ємна частка кисню, %, не більше

1,0

6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше

0,001

7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше

3

 

6. Особливі вимоги до предмета закупівлі.

6.1. До ціни пропозиції учасник зобов’язаний включити послуги із замовлення (бронювання) потужності щодо кожного періоду та обсягу постачання газу за договорами постачання природного газу.

6.2. Ціна на предмет даної закупівлі обовязково повинна включати до вартості ціни тендерної пропозиції вартість послуг, пов’язаних з транспортуванням газу до точки входу в газорозподільну систему, до якої підключено об’єкти Замовника, а саме, витрати на оплату послуги замовленої потужності, що здійснюється постачальником газу на підставі Договору транспортування природного газу з Оператором ГТС, відповідно до норм Кодексу ГТС за тарифами, що визначені НКРЕКП.

При цьому до ціни газу не включається вартість послуг з розподілу природного газу, що є предметом регулювання окремого договору між Замовником та Оператором газорозподільної системи.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Як Ви оцінюєте роботу Кам'янка-Бузької міської ради ?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано